Geens reageert daarmee op de commotie die is ontstaan over de beslissing van de strafuitvoeringsrechtbank om de moordenaar van agente Kitty Van Nieuwenhuysen onder elektronisch toezicht te plaatsen.

De minister kan niet ingaan op concrete dossiers of beslissingen van de strafuitvoeringsrechtbank. "De bedoeling van de wetgeving die gestemd is na de zaak Dutroux was immers precies om de strafuitvoering te onttrekken aan de Minister van Justitie en toe te vertrouwen aan de rechterlijke macht", zegt hij in een communiqué. Hij wijst er wel op dat het in de bewuste zaak niet om een voorwaardelijke invrijheidsstelling gaat, maar om "elektronisch toezicht dat volgt op een periode van beperkte detentie (werken in de dag, 's avonds in de gevangenis)". Dat was eveneens een beslissing van de strafuitvoeringsrechtbank.

Geens zegt dat de wet intussen is aangepast. Personen die tot dertig jaar veroordeeld zijn, komen door een wet uit 2013 pas na vijftien jaar in aanmerking voor elektronisch toezicht. Die wet is echter enkel van toepassing op wie na de goedkeuring van die wet veroordeeld werd en dus niet op de dader in de zaak-Van Nieuwenhuysen. De wet met terugwerkende kracht toepassen zou immers in strijd zijn met Europese rechtsregels, zegt de minister.

Vorig jaar is de wet nog eens gewijzigd. De rechter kan nu ook meteen beslissen dat iemand die tot 30 jaar of levenslang is veroordeeld, minstens 25 jaar in de gevangenis zal moeten uitzitten, voor hij een vrijstelling kan aanvragen. Maar ook deze wet kan dus niet retroactief worden toegepast.

Geens reageert daarmee op de commotie die is ontstaan over de beslissing van de strafuitvoeringsrechtbank om de moordenaar van agente Kitty Van Nieuwenhuysen onder elektronisch toezicht te plaatsen. De minister kan niet ingaan op concrete dossiers of beslissingen van de strafuitvoeringsrechtbank. "De bedoeling van de wetgeving die gestemd is na de zaak Dutroux was immers precies om de strafuitvoering te onttrekken aan de Minister van Justitie en toe te vertrouwen aan de rechterlijke macht", zegt hij in een communiqué. Hij wijst er wel op dat het in de bewuste zaak niet om een voorwaardelijke invrijheidsstelling gaat, maar om "elektronisch toezicht dat volgt op een periode van beperkte detentie (werken in de dag, 's avonds in de gevangenis)". Dat was eveneens een beslissing van de strafuitvoeringsrechtbank. Geens zegt dat de wet intussen is aangepast. Personen die tot dertig jaar veroordeeld zijn, komen door een wet uit 2013 pas na vijftien jaar in aanmerking voor elektronisch toezicht. Die wet is echter enkel van toepassing op wie na de goedkeuring van die wet veroordeeld werd en dus niet op de dader in de zaak-Van Nieuwenhuysen. De wet met terugwerkende kracht toepassen zou immers in strijd zijn met Europese rechtsregels, zegt de minister. Vorig jaar is de wet nog eens gewijzigd. De rechter kan nu ook meteen beslissen dat iemand die tot 30 jaar of levenslang is veroordeeld, minstens 25 jaar in de gevangenis zal moeten uitzitten, voor hij een vrijstelling kan aanvragen. Maar ook deze wet kan dus niet retroactief worden toegepast.