Niet alleen het nieuwe schooljaar, maar ook het nieuwe gerechtelijk jaar schiet uit de startblokken. In de krant De Tijd trekt Jean-Louis Desmecht, de voorzitter van het College van Hoven en Rechtbanken, aan de alarmbel. De rechters hebben volgens hem nood aan positieve signalen, zegt Desmecht. 'Het enige concrete dat wij, rechters, tot nu hebben gezien, is dat we minder personeel en minder middelen krijgen. Zo'n toestand hebben we in een halve eeuw zeker niet meegemaakt'.

In een reactie stelde minister van Justitie Koen Geens op Radio 1 dat hij deze zomer niet alleen 444 vacatures heeft gepubliceerd, maar dat daar sinds de start van de legislatuur nog eens 300 bovenop kwamen en dat hij geen enkel tijdelijk contract niet heeft verlengd. Bovendien komen er deze maand nog voor 7,5 miljoen euro tijdelijke mandaten bij om het strafregister, de verbeurdverklaring en JustScan bij te werken.

Geens voegt er nog aan toe dat het voor de overheid niet zo gemakkelijk is langdurig zieken te vervangen. Niettemin zullen dit najaar 300 tijdelijke contracten worden gesloten.

De minister herinnert er ook aan dat hij van bij de start van zijn mandaat heeft gezegd werk te zullen maken van werklastvermindering. Een eerste potpourriwet ligt intussen ter bespreking voor in de Kamercommissie, de tweede volgt eind september en Geens hoopt ook een derde nog voor het kerstreces gestemd te krijgen.

'Ik heb de magistratuur alle suggesties gevraagd. Ik denk niet dat ze kunnen zeggen dat ik niet geluisterd heb naar alle mogelijkheden. Ik ben meestal heel erg meegegaan met wat zij dachten aan werklastvermindering te kunnen realiseren'. (Belga/KVDA)

Niet alleen het nieuwe schooljaar, maar ook het nieuwe gerechtelijk jaar schiet uit de startblokken. In de krant De Tijd trekt Jean-Louis Desmecht, de voorzitter van het College van Hoven en Rechtbanken, aan de alarmbel. De rechters hebben volgens hem nood aan positieve signalen, zegt Desmecht. 'Het enige concrete dat wij, rechters, tot nu hebben gezien, is dat we minder personeel en minder middelen krijgen. Zo'n toestand hebben we in een halve eeuw zeker niet meegemaakt'. In een reactie stelde minister van Justitie Koen Geens op Radio 1 dat hij deze zomer niet alleen 444 vacatures heeft gepubliceerd, maar dat daar sinds de start van de legislatuur nog eens 300 bovenop kwamen en dat hij geen enkel tijdelijk contract niet heeft verlengd. Bovendien komen er deze maand nog voor 7,5 miljoen euro tijdelijke mandaten bij om het strafregister, de verbeurdverklaring en JustScan bij te werken. Geens voegt er nog aan toe dat het voor de overheid niet zo gemakkelijk is langdurig zieken te vervangen. Niettemin zullen dit najaar 300 tijdelijke contracten worden gesloten. De minister herinnert er ook aan dat hij van bij de start van zijn mandaat heeft gezegd werk te zullen maken van werklastvermindering. Een eerste potpourriwet ligt intussen ter bespreking voor in de Kamercommissie, de tweede volgt eind september en Geens hoopt ook een derde nog voor het kerstreces gestemd te krijgen. 'Ik heb de magistratuur alle suggesties gevraagd. Ik denk niet dat ze kunnen zeggen dat ik niet geluisterd heb naar alle mogelijkheden. Ik ben meestal heel erg meegegaan met wat zij dachten aan werklastvermindering te kunnen realiseren'. (Belga/KVDA)