Justitieminister Koen Geens (CD&V) reageert in De Zondag onder andere op de kritiek van gevangenisdirecteurs en Koen Metsu (N-VA), voorzitter van de terreurcommissie. Volgens hen staat deradicalisering in de gevangenissen nergens. 'Ik geloof niet dat wij achterop lopen op de ons omringende landen', vindt Geens. Wij detecteren zo goed we kunnen. Maar dit is geen eenvoudig probleem. In een gevangenis zitten mensen die potentieel wanhopiger zijn, op zoek naar zingeving én vaak ervaring hebben met geweld. Dat zijn drie risicofactoren.'

'Maar dan nog: ik begrijp die fixatie op gevangenissen niet. En het rondje zwartepieten al helemaal niet. De man die in Londen op de menigte inreed, dat had niemand zien aankomen. Net zo voor Berlijn of Nice.'

'Deze week verschenen persoonlijke brieven van Salah Abdeslam in de krant. Als u die leest, zal u begrijpen welke gedachten in zijn hoofd speelden. Daar bestaat geen magic key voor', zegt Geens. Ook afzondering niet, zoals Metsu voorstelt. 'Ik geloof niet in het creëren van een Guantanamo', aldus Geens.

Ik geloof niet in het creëren van een Guantanamo.

Koen Geens

'Wie neigt naar radicalisering, spreid je en laat je deelnemen aan het 'normale' regime. Men volgt die personen goed op. Lukt dat niet, dat moet je die afzonderen. Dit is een genuanceerde visie die internationale goedkeuring draagt. Maar ík heb niet de pretentie te beweren dat ik de waarheid in pacht heb.'

Het grootste gevaar voor deradicalisering zit 'achter de computer', volgens Geens. 'Of in de disco.' 'Die filmpjes van IS bijvoorbeeld, die zijn op maat gemaakt van discojongeren. Je moet eens luisteren naar de beat daarin, dat ritme. Dat spreekt aan. Dit is een sociaal probleem, geen probleem van de gevangenissen op zich.'

België is veiliger dan twee jaar geleden, zegt Geens. 'Maar uw vraag is alleen relevant als u erbij vraagt of we nog steeds even vrij zijn. Ook daarop is het antwoord ja.' De minister gaat in op onder andere het boerkiniverbod en de vraag van de N-VA om de noodtoestand uit te roepen. 'Laat me heel duidelijk zijn: als men raakt aan de vrijheden, dan stop ik als minister van Justitie. Dat meen ik. Maar ik kan niet instaan voor wat anderen zeggen. Men communiceert soms te veel. Neem Twitter. Als je dat polariserend gebruikt, dan stort je een hele natie in absolute verwarring.'

'Ik werk mij uit de naad om zo correct mogelijk het regeringsbeleid uit te voeren. Ik zou het leuker vinden mocht dat op prijs gesteld worden in plaats van telkens nieuwe ballonnen op te laten.'

Opgetekend door Paul Cobbaert. De rest van het interview, waarin Geens ook ingaat op zijn bijna-ontslag na de aanslagen van 22 maart, lees je in De Zondag.

Justitieminister Koen Geens (CD&V) reageert in De Zondag onder andere op de kritiek van gevangenisdirecteurs en Koen Metsu (N-VA), voorzitter van de terreurcommissie. Volgens hen staat deradicalisering in de gevangenissen nergens. 'Ik geloof niet dat wij achterop lopen op de ons omringende landen', vindt Geens. Wij detecteren zo goed we kunnen. Maar dit is geen eenvoudig probleem. In een gevangenis zitten mensen die potentieel wanhopiger zijn, op zoek naar zingeving én vaak ervaring hebben met geweld. Dat zijn drie risicofactoren.' 'Maar dan nog: ik begrijp die fixatie op gevangenissen niet. En het rondje zwartepieten al helemaal niet. De man die in Londen op de menigte inreed, dat had niemand zien aankomen. Net zo voor Berlijn of Nice.' 'Deze week verschenen persoonlijke brieven van Salah Abdeslam in de krant. Als u die leest, zal u begrijpen welke gedachten in zijn hoofd speelden. Daar bestaat geen magic key voor', zegt Geens. Ook afzondering niet, zoals Metsu voorstelt. 'Ik geloof niet in het creëren van een Guantanamo', aldus Geens. 'Wie neigt naar radicalisering, spreid je en laat je deelnemen aan het 'normale' regime. Men volgt die personen goed op. Lukt dat niet, dat moet je die afzonderen. Dit is een genuanceerde visie die internationale goedkeuring draagt. Maar ík heb niet de pretentie te beweren dat ik de waarheid in pacht heb.'Het grootste gevaar voor deradicalisering zit 'achter de computer', volgens Geens. 'Of in de disco.' 'Die filmpjes van IS bijvoorbeeld, die zijn op maat gemaakt van discojongeren. Je moet eens luisteren naar de beat daarin, dat ritme. Dat spreekt aan. Dit is een sociaal probleem, geen probleem van de gevangenissen op zich.'België is veiliger dan twee jaar geleden, zegt Geens. 'Maar uw vraag is alleen relevant als u erbij vraagt of we nog steeds even vrij zijn. Ook daarop is het antwoord ja.' De minister gaat in op onder andere het boerkiniverbod en de vraag van de N-VA om de noodtoestand uit te roepen. 'Laat me heel duidelijk zijn: als men raakt aan de vrijheden, dan stop ik als minister van Justitie. Dat meen ik. Maar ik kan niet instaan voor wat anderen zeggen. Men communiceert soms te veel. Neem Twitter. Als je dat polariserend gebruikt, dan stort je een hele natie in absolute verwarring.''Ik werk mij uit de naad om zo correct mogelijk het regeringsbeleid uit te voeren. Ik zou het leuker vinden mocht dat op prijs gesteld worden in plaats van telkens nieuwe ballonnen op te laten.'