Volgens de regels, die in november vorig jaar al in een KB werden vastgelegd, kan het gevangenispersoneel enkel nog staken tien dagen nadat er een aanzegging werd ingediend. Tijdens die staking zal er ook een minimale dienstverlening van kracht zijn.

De woordvoerster van Geens benadrukt dat er al drie jaar met de vakbonden overlegd werd over de minimale dienstverlening. Die regeling 'is belangrijk om essentiële rechten van de gedetineerden te waarborgen, zonder het stakingsrecht in het gedrang te brengen', zo luidt het. Het handhaven van de minimale dienstverlening moet ook de veiligheid van het personeel en de gedetineerden ten goede komen, zo klinkt het nog bij het kabinet van de minister.

De vakbonden hebben de voorbije weken meermaals gestaakt, uit protest tegen de manier waarop de minister de minimale dienstverlening wil laten uitvoeren. Zij zien de regeling wel als een aanval op het stakingsrecht. De bonden erkennen dat ze door de minister op de hoogte zijn gebracht over het voornemen om de regels in het KB voortaan ook in de praktijk te brengen.

'De minister heeft ons samengeroepen. Hij heeft een monoloog gehouden waarin hij ons meedeelde dat zijn plannen worden toegepast', zegt Eddy De Smedt van de liberale vakbond VSOA. 'We hebben akte genomen van zijn boodschap en zullen dat voorleggen aan de achterban. We zullen zien hoe zij reageren.' Dinsdagvoormiddag zullen de verschillende vakbonden nog met elkaar overleggen over een gemeenschappelijk reactie.

In het geval de vakbonden beslissen om tot een staking over te gaan, zal dat in principe dus wel moeten gebeuren volgens de nieuwe regels. In het andere geval is er sprake van een wilde staking. De Smedt ziet wel nog enkele problemen met een mogelijke toepassing van de minimale dienstverlening. 'Onder meer over de opvordering van personeelsleden moet heel wat worden opgehelderd. We verwachten daarover duidelijkheid.'

Volgens de regels, die in november vorig jaar al in een KB werden vastgelegd, kan het gevangenispersoneel enkel nog staken tien dagen nadat er een aanzegging werd ingediend. Tijdens die staking zal er ook een minimale dienstverlening van kracht zijn. De woordvoerster van Geens benadrukt dat er al drie jaar met de vakbonden overlegd werd over de minimale dienstverlening. Die regeling 'is belangrijk om essentiële rechten van de gedetineerden te waarborgen, zonder het stakingsrecht in het gedrang te brengen', zo luidt het. Het handhaven van de minimale dienstverlening moet ook de veiligheid van het personeel en de gedetineerden ten goede komen, zo klinkt het nog bij het kabinet van de minister. De vakbonden hebben de voorbije weken meermaals gestaakt, uit protest tegen de manier waarop de minister de minimale dienstverlening wil laten uitvoeren. Zij zien de regeling wel als een aanval op het stakingsrecht. De bonden erkennen dat ze door de minister op de hoogte zijn gebracht over het voornemen om de regels in het KB voortaan ook in de praktijk te brengen. 'De minister heeft ons samengeroepen. Hij heeft een monoloog gehouden waarin hij ons meedeelde dat zijn plannen worden toegepast', zegt Eddy De Smedt van de liberale vakbond VSOA. 'We hebben akte genomen van zijn boodschap en zullen dat voorleggen aan de achterban. We zullen zien hoe zij reageren.' Dinsdagvoormiddag zullen de verschillende vakbonden nog met elkaar overleggen over een gemeenschappelijk reactie. In het geval de vakbonden beslissen om tot een staking over te gaan, zal dat in principe dus wel moeten gebeuren volgens de nieuwe regels. In het andere geval is er sprake van een wilde staking. De Smedt ziet wel nog enkele problemen met een mogelijke toepassing van de minimale dienstverlening. 'Onder meer over de opvordering van personeelsleden moet heel wat worden opgehelderd. We verwachten daarover duidelijkheid.'