Een van de redenen die de bonden aanhalen voor de malaise is de minimale dienstverlening die de minister er wil doorduwen. Donderdag staat hierover overleg gepland. "We betrekken de vakbonden in ieder overleg", zegt Geens vandaag in een communiqué. "Zo werd er in elke gevangenis apart al overleg gepleegd over de gegarandeerde dienstverlening. Jammer genoeg gaan de vakbonden niet altijd in op de uitnodiging. Voor de vergadering van donderdag werken we via een bemiddelaar om de kansen op een succesvol overleg te verhogen. Iedereen moet begrijpen dat de gegarandeerde dienstverlening die we invoeren, niet verder gaat dan wat ons opgelegd wordt door het Europees Comité (CPT) dat de behandeling en bestraffing van gedetineerde opvolgt." Het kabinet-Geens reageert ook op de verwijten dat het minimale personeelskader maar niet ingevuld raakt. Het wijst erop dat er van 2016 tot begin oktober 2019 bijna 1.800 aanwervingen gebeurd zijn. Maar de krapte op de arbeidsmarkt maakt het moeilijk om het kader volledig in te vullen. "Er zijn te weinig geschikte kandidaten. Bovendien is er sterke concurrentie van onder andere beveiligingsfirma's, politie en het leger." Daarnaast wijst het kabinet er onder meer op dat een oplossing in zicht is voor het tekort aan uniformen. De volledige levering ervan gebeurt in het najaar van 2019 en het eerste semester van 2020. Ook zou al in meer dan de helft van de gevangenissen telefonie op de cel volledig uitgerold zijn. "Dat is voor het personeel zeer belangrijk: doordat de gedetineerden hun cel niet moeten verlaten, levert dit tijdswinst op voor het personeel." (Belga)

Een van de redenen die de bonden aanhalen voor de malaise is de minimale dienstverlening die de minister er wil doorduwen. Donderdag staat hierover overleg gepland. "We betrekken de vakbonden in ieder overleg", zegt Geens vandaag in een communiqué. "Zo werd er in elke gevangenis apart al overleg gepleegd over de gegarandeerde dienstverlening. Jammer genoeg gaan de vakbonden niet altijd in op de uitnodiging. Voor de vergadering van donderdag werken we via een bemiddelaar om de kansen op een succesvol overleg te verhogen. Iedereen moet begrijpen dat de gegarandeerde dienstverlening die we invoeren, niet verder gaat dan wat ons opgelegd wordt door het Europees Comité (CPT) dat de behandeling en bestraffing van gedetineerde opvolgt." Het kabinet-Geens reageert ook op de verwijten dat het minimale personeelskader maar niet ingevuld raakt. Het wijst erop dat er van 2016 tot begin oktober 2019 bijna 1.800 aanwervingen gebeurd zijn. Maar de krapte op de arbeidsmarkt maakt het moeilijk om het kader volledig in te vullen. "Er zijn te weinig geschikte kandidaten. Bovendien is er sterke concurrentie van onder andere beveiligingsfirma's, politie en het leger." Daarnaast wijst het kabinet er onder meer op dat een oplossing in zicht is voor het tekort aan uniformen. De volledige levering ervan gebeurt in het najaar van 2019 en het eerste semester van 2020. Ook zou al in meer dan de helft van de gevangenissen telefonie op de cel volledig uitgerold zijn. "Dat is voor het personeel zeer belangrijk: doordat de gedetineerden hun cel niet moeten verlaten, levert dit tijdswinst op voor het personeel." (Belga)