De drie koeltorens van Stora Enso, dat vandaag de mogelijke verantwoordelijkheid van de legionella-uitbraak toegaf, zijn officieel geregistreerd. Dat betekent dat het bedrijf moet voldoen aan een tweejaarlijkse controle. Daarbij worden staalnames in een gecertificeerd labo geanalyseerd en worden de resultaten overgemaakt aan het agentschap. Het agentschap geeft vandaag geen antwoord op specifieke vragen over de koeltoren bij Stora Enso of diens voorgeschiedenis, gezien het lopende gerechtelijk onderzoek. Maar op 14 mei - toen dat onderzoek nog niet liep - gaf het agentschap aan dat het opvragen van eerdere legionella-metingen bij de bedrijven met koeltorens in de Gentse kanaalzone geen aanwijzingen had opgeleverd. De koeltoren, die - zo blijkt vandaag - in het register staat, zou dus geen problematische voorgeschiedenis hebben. De registratie betekent ook dat het bedrijf over een legionellabeheersplan beschikt, waarin het aangeeft hoe het de groei van legionella probeert in te perken. In totaal zijn er in Vlaanderen 844 koeltorens geregistreerd. De registratie is verplicht, maar het agentschap geeft toe dat niet alle bedrijven hun koeltorens aanmelden. Dat was dus bij de koeltorens van Stora Enso wel het geval. (Belga)

De drie koeltorens van Stora Enso, dat vandaag de mogelijke verantwoordelijkheid van de legionella-uitbraak toegaf, zijn officieel geregistreerd. Dat betekent dat het bedrijf moet voldoen aan een tweejaarlijkse controle. Daarbij worden staalnames in een gecertificeerd labo geanalyseerd en worden de resultaten overgemaakt aan het agentschap. Het agentschap geeft vandaag geen antwoord op specifieke vragen over de koeltoren bij Stora Enso of diens voorgeschiedenis, gezien het lopende gerechtelijk onderzoek. Maar op 14 mei - toen dat onderzoek nog niet liep - gaf het agentschap aan dat het opvragen van eerdere legionella-metingen bij de bedrijven met koeltorens in de Gentse kanaalzone geen aanwijzingen had opgeleverd. De koeltoren, die - zo blijkt vandaag - in het register staat, zou dus geen problematische voorgeschiedenis hebben. De registratie betekent ook dat het bedrijf over een legionellabeheersplan beschikt, waarin het aangeeft hoe het de groei van legionella probeert in te perken. In totaal zijn er in Vlaanderen 844 koeltorens geregistreerd. De registratie is verplicht, maar het agentschap geeft toe dat niet alle bedrijven hun koeltorens aanmelden. Dat was dus bij de koeltorens van Stora Enso wel het geval. (Belga)