Twee maanden geleden beslisten elf landen van de eurozone dat ze op de financiële transacties op hun grondgebied een Europese taks willen heffen. Om dat mogelijk te maken, moeten alle 27 EU-lidstaten hen toelaten zo'n 'versterkte samenwerking' op te zetten. Pas na dat groen licht kan de Europese Commissie met een concreet voorstel voor een heffing komen. Ook het Europees Parlement moet zijn goedkeuring geven. Omdat het Parlement groot voorstander is van zo'n Tobintaks op de handel in aandelen, obligaties en derivaten, is dat niet meer dan een formele stap in de procedure. De lidstaten moeten het halfrond echter in een brief om zijn fiat vragen. En laat het nu de inhoud van die brief zijn waar de lidstaten ruzie over maakten. Het Verenigd Koninkrijk en andere lidstaten die buiten de transactietaks blijven, willen garanties dat de taks hun belangen niet zal schaden. De deelnemende landen konden hen er op de Ecofin-Raad evenwel van overtuigen de wettelijke procedure te volgen en de brief toch te versturen. Het dossier heeft daarmee een nieuwe, weliswaar kleine horde overwonnen. Het lijkt echter onwaarschijnlijk dat de Britten hun vraag om garanties nu zullen laten vallen. (JDH)

Twee maanden geleden beslisten elf landen van de eurozone dat ze op de financiële transacties op hun grondgebied een Europese taks willen heffen. Om dat mogelijk te maken, moeten alle 27 EU-lidstaten hen toelaten zo'n 'versterkte samenwerking' op te zetten. Pas na dat groen licht kan de Europese Commissie met een concreet voorstel voor een heffing komen. Ook het Europees Parlement moet zijn goedkeuring geven. Omdat het Parlement groot voorstander is van zo'n Tobintaks op de handel in aandelen, obligaties en derivaten, is dat niet meer dan een formele stap in de procedure. De lidstaten moeten het halfrond echter in een brief om zijn fiat vragen. En laat het nu de inhoud van die brief zijn waar de lidstaten ruzie over maakten. Het Verenigd Koninkrijk en andere lidstaten die buiten de transactietaks blijven, willen garanties dat de taks hun belangen niet zal schaden. De deelnemende landen konden hen er op de Ecofin-Raad evenwel van overtuigen de wettelijke procedure te volgen en de brief toch te versturen. Het dossier heeft daarmee een nieuwe, weliswaar kleine horde overwonnen. Het lijkt echter onwaarschijnlijk dat de Britten hun vraag om garanties nu zullen laten vallen. (JDH)