Knacks grote geldenquête

  • Bijgewerkt om
  • Bron : Knack

'Ik haat geld, maar geldgebrek nog meer', schreef de Britse auteur Katherine Mansfield over onze haat-liefdeverhouding met geld. Hoe gaat het er bij u toe? Houdt u op het einde van de maand geld over? Vertrouwt u uw bankier? Moet er een meerwaardebelasting komen? Knack ging, in samenwerking met Beobank en het onderzoeksbureau KantarTNS, op zoek naar het antwoord op die prangende vragen.