Nadat vorig jaar wantoestanden aan het licht waren gekomen, onder meer in een slachthuis in Tielt, beval Weyts een doorlichting van de slachthuizen. Die werd deze ochtend voorgesteld in het Vlaams parlement. De onderzoekers van de Thomas More hogeschool hebben geen grote of systematische schendingen van het dierenwelzijn aangetroffen, al moet wel worden vermeld dat de controles telkens aangekondigd gebeurden. Toch zien ze in elke fase van het verwerkingsproces stevige tekortkomingen. Zo is de bedwelming van de dieren "niet 100 procent": zeven van de elf runderslachthuizen slaagden er niet in om alle runderen bij een eerste schot het bewustzijn te doen verliezen. Alle onderzochte slachthuizen gebruikten ook een elektrische prikkelaar om runderen vooruit te drijven. Die prikkelaars zijn niet verboden, maar het gebruik ervan is alleen als laatste middel toegelaten. "Systematisch gebruik van die prikkelaar is inderdaad niet nodig", zei Febev, de beroepsvereniging van de slachthuizen, in het parlement. "Maar je moet hem hebben om onvoorziene situaties te kunnen opvangen. De prikkelaar verbieden is om ongelukken vragen. Als een rund een ander rund dreigt te vertrappelen, kan je maar één ding doen en dat is de prikkelaar gebruiken", aldus Luk Van Esbroeck van de federatie. Ben Weyts wil wantoestanden in de toekomst sneller aan het licht brengen met een klokkenluidersregeling voor de Animal Welfare Officers (AWO). Die moeten toezien op het dierenwelzijn in de slachthuizen, maar vaak is de functie toegewezen aan bijvoorbeeld de stalmeester. Die is in dienst van het slachthuis zelf en kan dus worden gesanctioneerd als hij naar de overheid stapt. "Er komt een regeling zoals die voor de ambtenaren", zegt Weyts. "Zodra hij melding maakt van een overtreding, zal de AWO'er worden beschermd tegen sancties." Daarnaast komt er een wettelijke basis om camerabeelden te kunnen gebruiken als bewijsvoering. Voor iedereen die in de slachthuizen met dieren in aanraking komt, zullen periodieke opfriscursussen worden verplicht. (Belga)

Nadat vorig jaar wantoestanden aan het licht waren gekomen, onder meer in een slachthuis in Tielt, beval Weyts een doorlichting van de slachthuizen. Die werd deze ochtend voorgesteld in het Vlaams parlement. De onderzoekers van de Thomas More hogeschool hebben geen grote of systematische schendingen van het dierenwelzijn aangetroffen, al moet wel worden vermeld dat de controles telkens aangekondigd gebeurden. Toch zien ze in elke fase van het verwerkingsproces stevige tekortkomingen. Zo is de bedwelming van de dieren "niet 100 procent": zeven van de elf runderslachthuizen slaagden er niet in om alle runderen bij een eerste schot het bewustzijn te doen verliezen. Alle onderzochte slachthuizen gebruikten ook een elektrische prikkelaar om runderen vooruit te drijven. Die prikkelaars zijn niet verboden, maar het gebruik ervan is alleen als laatste middel toegelaten. "Systematisch gebruik van die prikkelaar is inderdaad niet nodig", zei Febev, de beroepsvereniging van de slachthuizen, in het parlement. "Maar je moet hem hebben om onvoorziene situaties te kunnen opvangen. De prikkelaar verbieden is om ongelukken vragen. Als een rund een ander rund dreigt te vertrappelen, kan je maar één ding doen en dat is de prikkelaar gebruiken", aldus Luk Van Esbroeck van de federatie. Ben Weyts wil wantoestanden in de toekomst sneller aan het licht brengen met een klokkenluidersregeling voor de Animal Welfare Officers (AWO). Die moeten toezien op het dierenwelzijn in de slachthuizen, maar vaak is de functie toegewezen aan bijvoorbeeld de stalmeester. Die is in dienst van het slachthuis zelf en kan dus worden gesanctioneerd als hij naar de overheid stapt. "Er komt een regeling zoals die voor de ambtenaren", zegt Weyts. "Zodra hij melding maakt van een overtreding, zal de AWO'er worden beschermd tegen sancties." Daarnaast komt er een wettelijke basis om camerabeelden te kunnen gebruiken als bewijsvoering. Voor iedereen die in de slachthuizen met dieren in aanraking komt, zullen periodieke opfriscursussen worden verplicht. (Belga)