Dat heeft de ministerraad beslist op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Steven Vandeput (N-VA).

Sinds 2013 kan elk personeelslid van de federale overheid, ook militairen, misbruik of onregelmatigheden melden. Hij kan daarvoor terecht bij een meerdere of bij de vertrouwenspersoon integriteit. De klokkenluider krijgt een bescherming tegen tuchtsancties en negatieve beoordelingen die tot twee jaar na de afronding van het onderzoek duurt.

Dat wordt nu uitgebreid tot drie jaar. Het zijn ook niet meer enkel personeelsleden die van de regeling gebruik kunnen maken. Voortaan kunnen ook ex-personeelsleden, die de dienst minder dan twee jaar geleden hebben verlaten, een melding doen. Het is vanaf nu ook mogelijk om tijdelijk ergens anders te worden tewerkgesteld.

Dat heeft de ministerraad beslist op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Steven Vandeput (N-VA).Sinds 2013 kan elk personeelslid van de federale overheid, ook militairen, misbruik of onregelmatigheden melden. Hij kan daarvoor terecht bij een meerdere of bij de vertrouwenspersoon integriteit. De klokkenluider krijgt een bescherming tegen tuchtsancties en negatieve beoordelingen die tot twee jaar na de afronding van het onderzoek duurt. Dat wordt nu uitgebreid tot drie jaar. Het zijn ook niet meer enkel personeelsleden die van de regeling gebruik kunnen maken. Voortaan kunnen ook ex-personeelsleden, die de dienst minder dan twee jaar geleden hebben verlaten, een melding doen. Het is vanaf nu ook mogelijk om tijdelijk ergens anders te worden tewerkgesteld.