Het Hof van Beroep in Antwerpen oordeelde donderdag dat onder meer Hilde Claes, korpschef Michel Beckers en politiesecretaris Liesbeth Klaykens niet naar de correctionele rechtbank worden doorverwezen wegens valsheid in geschrifte. Volgens klokkenluider Vera Vrancken is het bewijs van schriftvervalsing nochtans geleverd, maar oordelen de rechters dat er geen vervolging mogelijk is omdat de feiten per vergissing en dus niet moedwillig zijn gebeurd. "Pure klassenjustitie", vindt Vera Vrancken. "Toen ik zelf een bewijsstuk opstuurde naar het Comité P, werd ik onmiddellijk correctioneel vervolgd. Voor de andere partijen gelden blijkbaar andere wetten." Vrancken is vastberaden om verdere stappen te ondernemen. "Ik heb een aansprakelijkheidsvordering en schadeclaim ingediend", zegt ze. "Mogelijk volgt er ook een nieuwe dagvaarding omdat er tijdens de huiszoekingen bij Klaykens en co nieuwe elementen naar boven zijn gekomen die nog niet in mijn vorige klacht stonden vermeld. Ik ben intussen ook met het dossier naar de Hoge Raad voor Justitie gestapt met een klacht tegen de vooringenomenheid van de parketmagistraten. Bovendien kan ik door de vele procedurefouten ook nog naar het Hof van Cassatie gaan. Tot slot staat ook het Europees Hof voor de Rechten van de Mens op mijn lijstje." Vrancken heeft trouwens ook een vordering ingesteld tegen minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon omdat er nog geen werk is gemaakt van haar bescherming als klokkenluider. (Belga)

Het Hof van Beroep in Antwerpen oordeelde donderdag dat onder meer Hilde Claes, korpschef Michel Beckers en politiesecretaris Liesbeth Klaykens niet naar de correctionele rechtbank worden doorverwezen wegens valsheid in geschrifte. Volgens klokkenluider Vera Vrancken is het bewijs van schriftvervalsing nochtans geleverd, maar oordelen de rechters dat er geen vervolging mogelijk is omdat de feiten per vergissing en dus niet moedwillig zijn gebeurd. "Pure klassenjustitie", vindt Vera Vrancken. "Toen ik zelf een bewijsstuk opstuurde naar het Comité P, werd ik onmiddellijk correctioneel vervolgd. Voor de andere partijen gelden blijkbaar andere wetten." Vrancken is vastberaden om verdere stappen te ondernemen. "Ik heb een aansprakelijkheidsvordering en schadeclaim ingediend", zegt ze. "Mogelijk volgt er ook een nieuwe dagvaarding omdat er tijdens de huiszoekingen bij Klaykens en co nieuwe elementen naar boven zijn gekomen die nog niet in mijn vorige klacht stonden vermeld. Ik ben intussen ook met het dossier naar de Hoge Raad voor Justitie gestapt met een klacht tegen de vooringenomenheid van de parketmagistraten. Bovendien kan ik door de vele procedurefouten ook nog naar het Hof van Cassatie gaan. Tot slot staat ook het Europees Hof voor de Rechten van de Mens op mijn lijstje." Vrancken heeft trouwens ook een vordering ingesteld tegen minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon omdat er nog geen werk is gemaakt van haar bescherming als klokkenluider. (Belga)