Concreet willen de Europarlementsleden dat alle lidstaten in maart 2021 voor een laatste keer overschakelen naar de zomertijd. Lidstaten die de permanente wintertijd verkiezen, zouden dan in oktober van dat jaar een laatste keer de klok een uur terugdraaien. De Europese Commissie had gehoopt dat de Europeanen het komend weekeinde al voor de laatste keer een uurtje slaap zouden moeten inleveren, maar de regeringen hebben aangegeven dat ze meer tijd nodig hebben om zich over de zaak te beraden. Het Europees Parlement wil de lidstaten die extra bedenktijd ook geven, om eventuele bevragingen te organiseren en onderling overleg te plegen. Tegen april 2020 moeten de lidstaten hun keuze meedelen aan de Commissie. Die moet dan nagaan of de respectievelijke keuzes van de lidstaten het functioneren van de Europese eenheidsmarkt kunnen schaden. In dat geval moet de Commissie kunnen beslissen om de afschaffing alsnog uit te stellen. Het debat over zomer- en wintertijd nam vorig jaar een vlucht na een openbare consultatie die de Europese Commissie had georganiseerd. Een recordaantal van 4,6 miljoen Europeanen nam eraan deel, en de meesten spraken zich uit voor de afschaffing. Dat was ook de mening van een ruime meerderheid van de zowat 50.000 deelnemende Belgen. "De negatieve effecten van het klokverzetten wegen zwaarder door dan de positieve", meent Tom Vandenkendelaere (CD&V). Hij wijst op gezondheidsproblemen bij baby's, jonge kinderen en ouderen van wie het bioritme wordt verstoord, en op het omzetverlies in de melkveesector door een lagere productie. Om energie te besparen, is de maatregel ook niet meer efficiënt. "Het wordt tijd dat we dit reliek uit de jaren 70 afschaffen en de discussie voor eens en voor altijd beslechten." Uit de openbare consultatie bleek voorts dat 56 procent liefst in permanente zomertijd wil leven, en 32 procent in wintertijd. De voorkeur verschilt wel sterk van land tot land. Onder de Belgische respondenten waren er meer voorstanders van de permanente zomertijd. In Nederland daarentegen wou een lichte meerderheid van de deelnemers liever in wintertijd leven. (Belga)

Concreet willen de Europarlementsleden dat alle lidstaten in maart 2021 voor een laatste keer overschakelen naar de zomertijd. Lidstaten die de permanente wintertijd verkiezen, zouden dan in oktober van dat jaar een laatste keer de klok een uur terugdraaien. De Europese Commissie had gehoopt dat de Europeanen het komend weekeinde al voor de laatste keer een uurtje slaap zouden moeten inleveren, maar de regeringen hebben aangegeven dat ze meer tijd nodig hebben om zich over de zaak te beraden. Het Europees Parlement wil de lidstaten die extra bedenktijd ook geven, om eventuele bevragingen te organiseren en onderling overleg te plegen. Tegen april 2020 moeten de lidstaten hun keuze meedelen aan de Commissie. Die moet dan nagaan of de respectievelijke keuzes van de lidstaten het functioneren van de Europese eenheidsmarkt kunnen schaden. In dat geval moet de Commissie kunnen beslissen om de afschaffing alsnog uit te stellen. Het debat over zomer- en wintertijd nam vorig jaar een vlucht na een openbare consultatie die de Europese Commissie had georganiseerd. Een recordaantal van 4,6 miljoen Europeanen nam eraan deel, en de meesten spraken zich uit voor de afschaffing. Dat was ook de mening van een ruime meerderheid van de zowat 50.000 deelnemende Belgen. "De negatieve effecten van het klokverzetten wegen zwaarder door dan de positieve", meent Tom Vandenkendelaere (CD&V). Hij wijst op gezondheidsproblemen bij baby's, jonge kinderen en ouderen van wie het bioritme wordt verstoord, en op het omzetverlies in de melkveesector door een lagere productie. Om energie te besparen, is de maatregel ook niet meer efficiënt. "Het wordt tijd dat we dit reliek uit de jaren 70 afschaffen en de discussie voor eens en voor altijd beslechten." Uit de openbare consultatie bleek voorts dat 56 procent liefst in permanente zomertijd wil leven, en 32 procent in wintertijd. De voorkeur verschilt wel sterk van land tot land. Onder de Belgische respondenten waren er meer voorstanders van de permanente zomertijd. In Nederland daarentegen wou een lichte meerderheid van de deelnemers liever in wintertijd leven. (Belga)