Volgens de advocate doet het Vlaams Gewest al lang inspanningen om realistische klimaatdoelstellingen te halen, binnen zijn bevoegdheden. "Zo maakt de Vlaamse regering werk van een langdurig renovatiebeleid, waardoor de uitstoot van residentiële gebouwen met 75 procent moet dalen en de uitstoot van niet-residentiële gebouwen nihil wordt", pleitte de advocate. "In het relanceplan van september 2020 staat ook dat de economische heropleving moet bijdragen aan de decarbonisatie. Er is het Zonneplan, waardoor het aandeel van zonne-energie tegen 2015 met 40 procent moet toenemen, en het Windplan, dat tegen 2025 2,5 gigawatt aan windenergie voorziet." "Bovendien is het niet aan de rechtbanken om bepaalde beleidsmaatregelen op te leggen", ging het pleidooi verder. "Wel kunnen de rechtbanken nagaan of de overheden een fout hebben begaan." Dat is voor het Vlaams Gewest niet het geval, aldus de advocate: "In de zogenaamde 'niet-ETS-sectoren', transport, gebouwen, landbouw, afval en in mindere mate een deel van de sectoren energie en industrie, moest België van de EU tussen 2013 en 2020 zijn uitstoot reduceren met 15 procent. Vlaanderen heeft in die periode haar reductiedoelstelling gehaald. Van enige fout is dus geen sprake. Voor de periode 2021-2030 moet de daling 35 procent bedragen, en daarvoor zijn de reeds aangehaalde plannen opgesteld." "Die doelstellingen zijn vastgelegd door de EU", klonk het nog. "Als de eisers menen dat de ambities van de EU niet ver genoeg reikten, moeten ze de EU dagvaarden." (Belga)

Volgens de advocate doet het Vlaams Gewest al lang inspanningen om realistische klimaatdoelstellingen te halen, binnen zijn bevoegdheden. "Zo maakt de Vlaamse regering werk van een langdurig renovatiebeleid, waardoor de uitstoot van residentiële gebouwen met 75 procent moet dalen en de uitstoot van niet-residentiële gebouwen nihil wordt", pleitte de advocate. "In het relanceplan van september 2020 staat ook dat de economische heropleving moet bijdragen aan de decarbonisatie. Er is het Zonneplan, waardoor het aandeel van zonne-energie tegen 2015 met 40 procent moet toenemen, en het Windplan, dat tegen 2025 2,5 gigawatt aan windenergie voorziet." "Bovendien is het niet aan de rechtbanken om bepaalde beleidsmaatregelen op te leggen", ging het pleidooi verder. "Wel kunnen de rechtbanken nagaan of de overheden een fout hebben begaan." Dat is voor het Vlaams Gewest niet het geval, aldus de advocate: "In de zogenaamde 'niet-ETS-sectoren', transport, gebouwen, landbouw, afval en in mindere mate een deel van de sectoren energie en industrie, moest België van de EU tussen 2013 en 2020 zijn uitstoot reduceren met 15 procent. Vlaanderen heeft in die periode haar reductiedoelstelling gehaald. Van enige fout is dus geen sprake. Voor de periode 2021-2030 moet de daling 35 procent bedragen, en daarvoor zijn de reeds aangehaalde plannen opgesteld." "Die doelstellingen zijn vastgelegd door de EU", klonk het nog. "Als de eisers menen dat de ambities van de EU niet ver genoeg reikten, moeten ze de EU dagvaarden." (Belga)