Commissaris Frans Timmermans stelde begin maart de Europese Klimaatwet voor, die ervoor moet zorgen dat de Europese Unie tegen 2050 netto geen broeikasgassen meer uitstoot. Meer dan de doelstelling zelf, wekten de kleine lettertjes van de wet beroering. Terwijl de Commissie voorstelt om de reductiedoelstellingen voor 2030 via overleg met het parlement en de lidstaten te verscherpen (van 40 procent naar 50 tot 55 procent), wil ze het traject tussen 2030 en 2050 zelf kunnen uitstippelen. De Commissie wil daarvoor teruggrijpen naar zogenaamde gedelegeerde handelingen. Om op basis van die procedure reductiedoelstellingen op te stellen, zou de Commissie zich laten bijstaan door expertengroepen. Overleg met het parlement en de lidstaten is dan niet nodig. Die kunnen wel bezwaar aantekenen tegen de beslissingen van de Commissie. Volgens de juridische dienst van het parlement gaat de Commissie haar boekje te buiten als ze in het kader van de Klimaatwet gedelegeerde handelingen hanteert. De belangen zijn zo groot dat de volksvertegenwoordigers vooraf geraadpleegd moeten worden, via een normale procedure, citeert de NOS. De dienst zou zich ook baseren op uitspraken van het Europees Hof, dat eerder al concludeerde dat alleen van de gangbare regels mag worden afgeweken als er een heel groot belang op het spel staat. In het Europees Parlement werd vorige maand al onthutst gereageerd op de "groene machtsgreep" van de Commissie, zoals Johan Van Overtveldt het toen omschreef. Ook de EVP - de grootste fractie in het halfrond - was toen kritisch. "We gaan ons hiertegen verzetten. We kunnen niet toestaan dat zaken die aan het dagelijkse leven van elke burger raken op technisch niveau en door bureaucraten worden beslist", zeiden de Nederlandse Esther de Lange en de Duitser Peter Liese toen. De Vlaamse regering was eveneens kritisch voor de Commissie en haar eerste vicevoorzitter. "Als Frans Timmermans de Vlaamse klimaatdoelstellingen van 2030 wil veranderen, dan moet hij zich in Vlaanderen verkiesbaar stellen. Nu is hij het niet die het aan de bevolking moet gaan uitleggen", zei minister van Energie en Omgeving Zuhal Demir (N-VA). (Belga)

Commissaris Frans Timmermans stelde begin maart de Europese Klimaatwet voor, die ervoor moet zorgen dat de Europese Unie tegen 2050 netto geen broeikasgassen meer uitstoot. Meer dan de doelstelling zelf, wekten de kleine lettertjes van de wet beroering. Terwijl de Commissie voorstelt om de reductiedoelstellingen voor 2030 via overleg met het parlement en de lidstaten te verscherpen (van 40 procent naar 50 tot 55 procent), wil ze het traject tussen 2030 en 2050 zelf kunnen uitstippelen. De Commissie wil daarvoor teruggrijpen naar zogenaamde gedelegeerde handelingen. Om op basis van die procedure reductiedoelstellingen op te stellen, zou de Commissie zich laten bijstaan door expertengroepen. Overleg met het parlement en de lidstaten is dan niet nodig. Die kunnen wel bezwaar aantekenen tegen de beslissingen van de Commissie. Volgens de juridische dienst van het parlement gaat de Commissie haar boekje te buiten als ze in het kader van de Klimaatwet gedelegeerde handelingen hanteert. De belangen zijn zo groot dat de volksvertegenwoordigers vooraf geraadpleegd moeten worden, via een normale procedure, citeert de NOS. De dienst zou zich ook baseren op uitspraken van het Europees Hof, dat eerder al concludeerde dat alleen van de gangbare regels mag worden afgeweken als er een heel groot belang op het spel staat. In het Europees Parlement werd vorige maand al onthutst gereageerd op de "groene machtsgreep" van de Commissie, zoals Johan Van Overtveldt het toen omschreef. Ook de EVP - de grootste fractie in het halfrond - was toen kritisch. "We gaan ons hiertegen verzetten. We kunnen niet toestaan dat zaken die aan het dagelijkse leven van elke burger raken op technisch niveau en door bureaucraten worden beslist", zeiden de Nederlandse Esther de Lange en de Duitser Peter Liese toen. De Vlaamse regering was eveneens kritisch voor de Commissie en haar eerste vicevoorzitter. "Als Frans Timmermans de Vlaamse klimaatdoelstellingen van 2030 wil veranderen, dan moet hij zich in Vlaanderen verkiesbaar stellen. Nu is hij het niet die het aan de bevolking moet gaan uitleggen", zei minister van Energie en Omgeving Zuhal Demir (N-VA). (Belga)