De vakken die voortaan voor studenten uit alle UAntwerpen-opleidingen in de tweede en derde bachelor beschikbaar zijn, hebben met elkaar gemeen dat ze draaien rond belangrijke maatschappelijke thema's en/of interculturaliteit. "We willen studenten stimuleren om opleidingsonderdelen aan te vullen met een component maatschappelijk engagement en wereldburgerschap", zei rector Herman Van Goethem daar al eerder over. Eén vak - levensbeschouwing - is verplicht, de rest valt vrij te kiezen. Het vak klimaatverandering wordt gecoördineerd door biologe Sara Vicca, maar er zullen ook gastsprekers langskomen uit domeinen als economie en geschiedenis. Het vak zal zowel het hoe en waarom van klimaatverandering behandelen als de impact ervan op uiteenlopende facetten van het maatschappelijk leven én de zoektocht naar oplossingen daarvoor. Het vak wordt in het eerste semester gegeven, of er een numerus clausus komt in geval van erg grote belangstelling is nog niet bekend. (Belga)

De vakken die voortaan voor studenten uit alle UAntwerpen-opleidingen in de tweede en derde bachelor beschikbaar zijn, hebben met elkaar gemeen dat ze draaien rond belangrijke maatschappelijke thema's en/of interculturaliteit. "We willen studenten stimuleren om opleidingsonderdelen aan te vullen met een component maatschappelijk engagement en wereldburgerschap", zei rector Herman Van Goethem daar al eerder over. Eén vak - levensbeschouwing - is verplicht, de rest valt vrij te kiezen. Het vak klimaatverandering wordt gecoördineerd door biologe Sara Vicca, maar er zullen ook gastsprekers langskomen uit domeinen als economie en geschiedenis. Het vak zal zowel het hoe en waarom van klimaatverandering behandelen als de impact ervan op uiteenlopende facetten van het maatschappelijk leven én de zoektocht naar oplossingen daarvoor. Het vak wordt in het eerste semester gegeven, of er een numerus clausus komt in geval van erg grote belangstelling is nog niet bekend. (Belga)