Tijdens de vorige klimaattop, in het Mexicaanse Cancun, zijn de deelnemende landen overeengekomen om de opwarming van de aarde te beperken tot 2 graden. Maar de huidige doelstellingen voor de reductie van de CO2-uitstoot zijn daarvoor onvoldoende, luidt het bij de milieuorganisaties WWF, BBL, Greenpeace en IEW. De EU-doelstelling van 20 procent minder uitstoot tegen 2020, moet volgens hen worden opgekrikt naar 30 procent. Daarnaast vragen de milieuorganisaties een soepele houding van de EU tijdens de politieke onderhandelingen. De doelstellingen in het Kyotoprotocol, het enige bindende klimaatakkoord, lopen immers af in december 2012, waardoor er een tweede verbintenisperiode binnen dat protocol moet komen. Bovendien moet in Durban werk worden gemaakt van een stappenplan voor een nieuw globaal bindend akkoord in 2015. "Het probleem dat zich daar stelt, is dat de EU wel bereid is zich te engageren tot strengere reductiedoelstellingen, maar enkel op voorwaarde dat alle grote economieën daarin meestappen", zegt Jan Vandermosten van WWF. Ze vragen aan de EU om zich flexibeler op te stellen, zodat een akkoord niet uitgesloten is in het (niet ondenkbeeldige) geval dat de VS weigeren mee te doen. De milieuorganisaties vragen ook dat België een voortrekkersrol speelt in de EU en mee pleit voor ambitieuzere doelstellingen. (JDE)

Tijdens de vorige klimaattop, in het Mexicaanse Cancun, zijn de deelnemende landen overeengekomen om de opwarming van de aarde te beperken tot 2 graden. Maar de huidige doelstellingen voor de reductie van de CO2-uitstoot zijn daarvoor onvoldoende, luidt het bij de milieuorganisaties WWF, BBL, Greenpeace en IEW. De EU-doelstelling van 20 procent minder uitstoot tegen 2020, moet volgens hen worden opgekrikt naar 30 procent. Daarnaast vragen de milieuorganisaties een soepele houding van de EU tijdens de politieke onderhandelingen. De doelstellingen in het Kyotoprotocol, het enige bindende klimaatakkoord, lopen immers af in december 2012, waardoor er een tweede verbintenisperiode binnen dat protocol moet komen. Bovendien moet in Durban werk worden gemaakt van een stappenplan voor een nieuw globaal bindend akkoord in 2015. "Het probleem dat zich daar stelt, is dat de EU wel bereid is zich te engageren tot strengere reductiedoelstellingen, maar enkel op voorwaarde dat alle grote economieën daarin meestappen", zegt Jan Vandermosten van WWF. Ze vragen aan de EU om zich flexibeler op te stellen, zodat een akkoord niet uitgesloten is in het (niet ondenkbeeldige) geval dat de VS weigeren mee te doen. De milieuorganisaties vragen ook dat België een voortrekkersrol speelt in de EU en mee pleit voor ambitieuzere doelstellingen. (JDE)