Ons land moet uiterlijk op 31 december 2019 een omvattend klimaatplan indienen bij de Europese Commissie. Wat moet daarin staan?
...

Ons land moet uiterlijk op 31 december 2019 een omvattend klimaatplan indienen bij de Europese Commissie. Wat moet daarin staan? Er moeten voldoende sterke maatregelen in staan om de opwarming van de aarde onder 1,5 graden Celsius te houden, door de uitstoot van broeikasgassen echt drastisch te verminderen. Mobiliteit, landbouw, voeding, energie, huisvesting - het gaat om een heel groot werk in alle sectoren van de samenleving. De komende regeerperiode wordt cruciaal. Het ontwerpklimaatplan van de ontslagnemende regering krijgt van Europa een onvoldoende. Wat zijn de punten van kritiek? Het plan schiet op alle vlakken tekort. Het is totaal niet samenhangend, zegt ook Europa. De gewesten en de federale regering hebben los van elkaar een pakketje maatregelen naar voren geschoven, maar het stelt allemaal weinig voor. Er zijn veel te weinig inspanningen op het vlak van hernieuwbare energie, stelt de Europese Commissie. Wij van 11.11.11 zijn ook kritisch voor sommige gemakkelijkheidsoplossingen. Zo wil ons land met het oog op de klimaatdoelen van 2030 nog meer inzetten op biobrandstoffen. Maar die zijn in de praktijk nog slechter voor het klimaat dan fossiele brandstoffen en scheppen ook problemen voor de voedselvoorziening. Hoe komt het dat het Belgische ontwerpklimaatplan met haken en ogen aan elkaar hangt? Dat heeft te maken met de geringe politieke wil bij de vorige regeringen en met een gebrek aan samenwerking tussen de verschillende beleidsniveaus. De Belgische overlegmechanismen om tot een goed plan te komen, zijn volstrekt ontoereikend gebleken. Klimaatsamenwerking binnen België is een grote uitdaging voor de volgende regeringen. Wat gebeurt er als we door de aanslepende formaties tegen eind dit jaar geen ambitieuzer plan hebben? Nieuwe regeringen of niet, het plan moet grondig worden aangepast. En Europa heeft gezegd dat België geen uitstel krijgt. 11.11.11 vraagt ook meer aandacht voor de internationale dimensie van het klimaatvraagstuk? Ja, de volgende federale regering moet met een internationale blik naar het klimaat kijken en veel meer financiële inspanningen doen voor ontwikkelingslanden die nu al te kampen hebben met extreme gevolgen van de klimaatcrisis. Daar zijn ook internationale afspraken over.