Als voortrekker in de strijd tegen klimaatverandering voert de Europese Unie al jaren campagne voor een opvolger voor het Kyotoprotocol. Barroso beklemtoont dat enkel politiek leiderschap in de belangrijkste economieën kan leiden tot wereldwijde oplossingen voor de uitdaging. Volgens hem zullen de aangekondigde plannen van Obama helpen om de "wereld vertrouwen te geven dat het mogelijk is de strijd tegen klimaatverandering te winnen". Eurocommissaris voor Klimaatactie Connie Hedegaard toont zich op haar beurt tevreden "dat de VS eindelijk bewegen op het vlak van klimaat". Het plan kan de VS volgens de Deense commissaris op de weg naar een koolstofarme toekomst zetten. Ze wijst erop dat de onderhandelingen over de beperking van de uitstoot in de luchtvaart de VS een eerste mogelijkheid bieden om ambitie te tonen. Tegen 2015 zou Washington zich dan in een internationaal bindend klimaatakkoord moeten engageren om de binnenlandse uitstoot op langere termijn te beperken. In het VRT-programma Terzake verwees Jos Delbeke, directeur-generaal Klimaat bij de Europese Commissie, erop dat ook in China, die andere grote vervuiler, positieve signalen geregistreerd worden. Daar is vorige week een pilootproject in emissierechtenhandel van start gegaan. "We hebben lang op de deur moeten kloppen, maar die gaat nu toch op een kier." (Belga)

Als voortrekker in de strijd tegen klimaatverandering voert de Europese Unie al jaren campagne voor een opvolger voor het Kyotoprotocol. Barroso beklemtoont dat enkel politiek leiderschap in de belangrijkste economieën kan leiden tot wereldwijde oplossingen voor de uitdaging. Volgens hem zullen de aangekondigde plannen van Obama helpen om de "wereld vertrouwen te geven dat het mogelijk is de strijd tegen klimaatverandering te winnen". Eurocommissaris voor Klimaatactie Connie Hedegaard toont zich op haar beurt tevreden "dat de VS eindelijk bewegen op het vlak van klimaat". Het plan kan de VS volgens de Deense commissaris op de weg naar een koolstofarme toekomst zetten. Ze wijst erop dat de onderhandelingen over de beperking van de uitstoot in de luchtvaart de VS een eerste mogelijkheid bieden om ambitie te tonen. Tegen 2015 zou Washington zich dan in een internationaal bindend klimaatakkoord moeten engageren om de binnenlandse uitstoot op langere termijn te beperken. In het VRT-programma Terzake verwees Jos Delbeke, directeur-generaal Klimaat bij de Europese Commissie, erop dat ook in China, die andere grote vervuiler, positieve signalen geregistreerd worden. Daar is vorige week een pilootproject in emissierechtenhandel van start gegaan. "We hebben lang op de deur moeten kloppen, maar die gaat nu toch op een kier." (Belga)