Het rapport behandelt onderwerpen als verwoestijning, erosie, duurzaam landgebruik en voedselveiligheid. Afgevaardigden van de 195 lidstaten van het IPCC hadden woensdag, een dag later dan gepland, in Genève een akkoord bereikt over de tekst.

Uit de gegevens van de experts blijkt dat de luchttemperatuur boven land intussen al met 1,5°C gestegen is, in vergelijking met het pre-industriële niveau. Daarmee stijgt de temperatuur boven het land twee keer zo snel als het wereldwijde gemiddelde (dat ook de zeeën en oceanen bevat). De wetenschappers waarschuwen in hun rapport dat dit het risico op meer droogtes, bosbranden, ontdooiende permafrost en voedselonzekerheid duidelijk verhoogt. Het klimaatpanel waarschuwt ook dat de nodige reductie aan broeikasgassen niet kan worden bereikt door enkel naar wagens, bedrijven en energiecentrales te kijken.

Daarom wordt voor een oplossing onder meer ook gekeken naar een wereldwijde aanpassing van het voedselpatroon, waarbij minder vlees wordt gegeten en meer gebruik wordt gemaakt van plantaardige voedselmiddelen een oplossing. Een dalende vleesproductie zou bijdragen tot een lagere uitstoot van de veestapel.

Momenteel is de helft van uitstoot van het broeikasgas methaan, afkomstig van de veeteelt en van rijstvelden. Door minder grond ter beschikking te stellen van vleesproductie, kan bovendien meer land worden vrijgemaakt voor duurzaam gebruik, klinkt het nog. Landbouw, ontbossing en andere vormen van landgebruik vertegenwoordigen 23 procent van de menselijke uitstoot van broeikasgassen.

Greenpeace: 'Regeringen moeten boeren helpen bij omslag naar ecologische landbouw'

De Belgische regeringen moeten meer steun voorzien voor ecologische landbouw en moeten de boeren ook bijstaan bij het maken van die overstap. Dat zegt de milieuorganisatie Greenpeace in een reactie op het donderdag verspreide VN-klimaatrapport.

"De manier waarop we voedsel, en vooral vlees, produceren moet dringend veranderen als we onze bossen en onze bodem willen beschermen en de klimaatcrisis willen stoppen", reageert Matteo De Vos, expert landbouw en veeteelt bij Greenpeace België. Ook hij onderschrijft de stelling dat minder vlees eten daarbij een deel van de oplossing vormt. "Een van de belangrijkste oorzaken van ontbossing is de teelt van veevoer", zo verduidelijkt hij. "Om het klimaat te redden en om genoeg voedsel te produceren, is dringende actie nodig. Ook de Belgische regeringen moeten in het licht van dit IPCC-rapport hun klimaatambitie opschroeven", klinkt het nog.

Op het vlak van grondgebruik, vraagt De Vos daarom dat de overheid meer financiële steun voorziet voor ecologische landbouw. "De Belgische regeringen moeten ervoor kiezen de boeren te ondersteunen. Als je kijkt naar de hittegolven en droogtes van de voorbije zomers, zie je dat boeren de eerste slachtoffers zijn van de klimaatcrisis. We moeten boeren helpen bij het maken van de overgang naar een meer veerkrachtige en klimaatresistente landbouw."

De organisatie onderstreept voorts dat de klimaatexperts ook pleiten voor de bescherming van bossen en natuurlijke ecosystemen.

'EU moet klimaatdoelstellingen voor 2030 opschroeven'

Het VN-klimaatrapport toont aan dat de Europese Unie haar klimaatdoelstelling voor 2030 verder moet opdrijven, zo zegt Climate Action Network (CAN) Europe donderdag. De organisatie pleit voor een reductie van de uitstoot van broeikasgassen met 65 procent.

Het IPCC, het VN-panel van klimaatexperts, heeft donderdag een rapport gepubliceerd over landgebruik en klimaatverandering. In het rapport wordt onder meer gevraagd om werk te maken van een andere vorm van landbouw en voedselgebruik. Het rapport toont volgens CAN aan dat voor de aanpak van de klimaatcrisis "een radicale verandering in onze productie en consumptie van voedsel" noodzakelijk is. Daarnaast wordt ook een betere bescherming van bossen nodig geacht. "Om de instorting van het klimaat te stoppen, hebben we een snelle en verregaande verandering in de EU-landsector nodig, samen met alle andere economische sectoren", zo reageer Wendel Trio, directeur van CAN Europe. "De EU moet de emissiereducties in de landbouw snel verhogen en investeren in natuurbescherming." Om dat te ondersteunen moet volgens de organisatie ook de totale Europese klimaatdoelstelling naar boven worden bijgesteld. Tegen 2030 zou de uitstoot van CO2 65 procent onder het niveau van 1990 moeten liggen, zo klinkt het. De huidige Europese doelstelling ligt op 40 procent.

Het rapport behandelt onderwerpen als verwoestijning, erosie, duurzaam landgebruik en voedselveiligheid. Afgevaardigden van de 195 lidstaten van het IPCC hadden woensdag, een dag later dan gepland, in Genève een akkoord bereikt over de tekst. Uit de gegevens van de experts blijkt dat de luchttemperatuur boven land intussen al met 1,5°C gestegen is, in vergelijking met het pre-industriële niveau. Daarmee stijgt de temperatuur boven het land twee keer zo snel als het wereldwijde gemiddelde (dat ook de zeeën en oceanen bevat). De wetenschappers waarschuwen in hun rapport dat dit het risico op meer droogtes, bosbranden, ontdooiende permafrost en voedselonzekerheid duidelijk verhoogt. Het klimaatpanel waarschuwt ook dat de nodige reductie aan broeikasgassen niet kan worden bereikt door enkel naar wagens, bedrijven en energiecentrales te kijken. Daarom wordt voor een oplossing onder meer ook gekeken naar een wereldwijde aanpassing van het voedselpatroon, waarbij minder vlees wordt gegeten en meer gebruik wordt gemaakt van plantaardige voedselmiddelen een oplossing. Een dalende vleesproductie zou bijdragen tot een lagere uitstoot van de veestapel. Momenteel is de helft van uitstoot van het broeikasgas methaan, afkomstig van de veeteelt en van rijstvelden. Door minder grond ter beschikking te stellen van vleesproductie, kan bovendien meer land worden vrijgemaakt voor duurzaam gebruik, klinkt het nog. Landbouw, ontbossing en andere vormen van landgebruik vertegenwoordigen 23 procent van de menselijke uitstoot van broeikasgassen. De Belgische regeringen moeten meer steun voorzien voor ecologische landbouw en moeten de boeren ook bijstaan bij het maken van die overstap. Dat zegt de milieuorganisatie Greenpeace in een reactie op het donderdag verspreide VN-klimaatrapport. "De manier waarop we voedsel, en vooral vlees, produceren moet dringend veranderen als we onze bossen en onze bodem willen beschermen en de klimaatcrisis willen stoppen", reageert Matteo De Vos, expert landbouw en veeteelt bij Greenpeace België. Ook hij onderschrijft de stelling dat minder vlees eten daarbij een deel van de oplossing vormt. "Een van de belangrijkste oorzaken van ontbossing is de teelt van veevoer", zo verduidelijkt hij. "Om het klimaat te redden en om genoeg voedsel te produceren, is dringende actie nodig. Ook de Belgische regeringen moeten in het licht van dit IPCC-rapport hun klimaatambitie opschroeven", klinkt het nog. Op het vlak van grondgebruik, vraagt De Vos daarom dat de overheid meer financiële steun voorziet voor ecologische landbouw. "De Belgische regeringen moeten ervoor kiezen de boeren te ondersteunen. Als je kijkt naar de hittegolven en droogtes van de voorbije zomers, zie je dat boeren de eerste slachtoffers zijn van de klimaatcrisis. We moeten boeren helpen bij het maken van de overgang naar een meer veerkrachtige en klimaatresistente landbouw." De organisatie onderstreept voorts dat de klimaatexperts ook pleiten voor de bescherming van bossen en natuurlijke ecosystemen. Het VN-klimaatrapport toont aan dat de Europese Unie haar klimaatdoelstelling voor 2030 verder moet opdrijven, zo zegt Climate Action Network (CAN) Europe donderdag. De organisatie pleit voor een reductie van de uitstoot van broeikasgassen met 65 procent.Het IPCC, het VN-panel van klimaatexperts, heeft donderdag een rapport gepubliceerd over landgebruik en klimaatverandering. In het rapport wordt onder meer gevraagd om werk te maken van een andere vorm van landbouw en voedselgebruik. Het rapport toont volgens CAN aan dat voor de aanpak van de klimaatcrisis "een radicale verandering in onze productie en consumptie van voedsel" noodzakelijk is. Daarnaast wordt ook een betere bescherming van bossen nodig geacht. "Om de instorting van het klimaat te stoppen, hebben we een snelle en verregaande verandering in de EU-landsector nodig, samen met alle andere economische sectoren", zo reageer Wendel Trio, directeur van CAN Europe. "De EU moet de emissiereducties in de landbouw snel verhogen en investeren in natuurbescherming." Om dat te ondersteunen moet volgens de organisatie ook de totale Europese klimaatdoelstelling naar boven worden bijgesteld. Tegen 2030 zou de uitstoot van CO2 65 procent onder het niveau van 1990 moeten liggen, zo klinkt het. De huidige Europese doelstelling ligt op 40 procent.