Sinds vanmiddag probeert Michel alle leiders achter het politieke engagement te scharen dat Europa tegen 2050 netto geen broeikasgassen meer zal uitstoten. Die ambitie moet de Europese voortrekkersrol in de wereldwijde aanpak van klimaatverandering bevestigen. Polen, Hongarije en Tsjechië stribbelen echter tegen. Deze landen, die nog erg afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen, zijn beducht voor de sociale en economische kostprijs van de transitie naar een koolstofvrije economie. Daardoor is een snelle doorbraak in de onderhandelingen uitgebleven, en moesten de omstreeks 19.00 uur geplande persconferenties uitgesteld worden. Michel hoopt alsnog later op de avond een akkoord uit de brand te slepen. (Belga)

Sinds vanmiddag probeert Michel alle leiders achter het politieke engagement te scharen dat Europa tegen 2050 netto geen broeikasgassen meer zal uitstoten. Die ambitie moet de Europese voortrekkersrol in de wereldwijde aanpak van klimaatverandering bevestigen. Polen, Hongarije en Tsjechië stribbelen echter tegen. Deze landen, die nog erg afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen, zijn beducht voor de sociale en economische kostprijs van de transitie naar een koolstofvrije economie. Daardoor is een snelle doorbraak in de onderhandelingen uitgebleven, en moesten de omstreeks 19.00 uur geplande persconferenties uitgesteld worden. Michel hoopt alsnog later op de avond een akkoord uit de brand te slepen. (Belga)