De monitoringtool moet erover waken dat de beleidsmaatregelen van de verschillende federale ministers passen binnen het Nationaal Energie- en Klimaatplan voor de periode 2021-2030, het relanceplan en het regeerakkoord. Voor juli wil de regering in samenspraak met de verschillende administraties meer concrete plannen opstellen. Vanaf 2022 komt er elk jaar een vooruitgangsrapportage. 'Regeren is vooruitzien', aldus minister Khattabi. 'Omdat het klimaatbeleid zo breed gaat, is het broodnodig dat elke minister zich achter de uitdaging schaart en alles in het werk stelt om aan de doelstellingen te voldoen binnen zijn of haar competenties. Elke minister is een minister van Klimaat.'

In een volgende fase wil Khattabi een publiek debat organiseren over vier mogelijke scenario's om de doelstelling van volledige CO2-neutraliteit te bereiken tegen 2050, een Europese doelstelling waar de Belgische regering zich in haar regeerakkoord achter heeft geschaard.

De monitoringtool moet erover waken dat de beleidsmaatregelen van de verschillende federale ministers passen binnen het Nationaal Energie- en Klimaatplan voor de periode 2021-2030, het relanceplan en het regeerakkoord. Voor juli wil de regering in samenspraak met de verschillende administraties meer concrete plannen opstellen. Vanaf 2022 komt er elk jaar een vooruitgangsrapportage. 'Regeren is vooruitzien', aldus minister Khattabi. 'Omdat het klimaatbeleid zo breed gaat, is het broodnodig dat elke minister zich achter de uitdaging schaart en alles in het werk stelt om aan de doelstellingen te voldoen binnen zijn of haar competenties. Elke minister is een minister van Klimaat.' In een volgende fase wil Khattabi een publiek debat organiseren over vier mogelijke scenario's om de doelstelling van volledige CO2-neutraliteit te bereiken tegen 2050, een Europese doelstelling waar de Belgische regering zich in haar regeerakkoord achter heeft geschaard.