De enquête werd afgenomen bij 3.259 leerlingen uit de derde graad van het middelbaar onderwijs (aso, tso en bso). De bevraging werd opgezet door de nationale lerarenorganisatie Oproep voor een Democratische School, die ijvert voor gelijke onderwijskansen.

Vier op de tien jongeren zijn bereid het vliegtuig niet meer te nemen en de helft wil gerust minder vlees eten om de uitstoot in te perken. Ook nam ongeveer een vijfde van de ondervraagden al deel aan een klimaatactie buiten of binnen de school.

Maar ondanks grotere aandacht en engagement is de kennis over het klimaat ondermaats. Slechts 13 procent kan bijvoorbeeld het juiste mechanisme van de opwarming (CO2 belet dat infrarode straling de aarde verlaat, red.) uit een rijtje van opties halen. Dat is minder dan in 2015, toen zowat één op de vijf (19 procent) van de leerlingen het juist had.

De enquête werd afgenomen bij 3.259 leerlingen uit de derde graad van het middelbaar onderwijs (aso, tso en bso). De bevraging werd opgezet door de nationale lerarenorganisatie Oproep voor een Democratische School, die ijvert voor gelijke onderwijskansen. Vier op de tien jongeren zijn bereid het vliegtuig niet meer te nemen en de helft wil gerust minder vlees eten om de uitstoot in te perken. Ook nam ongeveer een vijfde van de ondervraagden al deel aan een klimaatactie buiten of binnen de school. Maar ondanks grotere aandacht en engagement is de kennis over het klimaat ondermaats. Slechts 13 procent kan bijvoorbeeld het juiste mechanisme van de opwarming (CO2 belet dat infrarode straling de aarde verlaat, red.) uit een rijtje van opties halen. Dat is minder dan in 2015, toen zowat één op de vijf (19 procent) van de leerlingen het juist had.