ArcelorMittal is de grootste CO2-uitstoter van ons land. Vorige maand kondigde het bedrijf aan dat het 1,1 miljard euro investeert in een nieuwe installatie in de Gentse fabriek, die jaarlijks tot 3,9 miljoen ton CO2 minder uitstoot. De staalfabrikant garandeert dat het tegen 2030 35 procent minder CO2 kan uitstoten, en tegen 2050 volledig CO2-neutraal kan zijn, als er voldoende groene waterstof voorhanden zal zijn. Engie verbindt zich ertoe om tegen 2045 wereldwijd volledig CO2-neutraal te opereren. Jacques Beuckelaers, CEO van TotalEnergies Belgium, verzekert dat tegen 2050 veertig procent van zijn gamma uit hernieuwbare energie zal bestaan. BASF Antwerpen, met CEO Jan Remeysen in het debat, mikt op 2035 à 2045 om de productie zonder CO2-uitstoot te krijgen. Dan zullen er nog enkele kleinere CO2-bronnen op de site zijn. "Om die weg te werken zullen we innovatief moeten zijn", zegt Remeysen. Alle vier de heren aan tafel pleitten voor meer samenwerking tussen bedrijven en sectoren heen. Daar moet ook meer op worden ingezet volgens Tomas Wyns, VUB-onderzoeker in klimaatbeleid. "Er moet meer integratie komen tussen de industrie- en energiesector", zegt Wyns. "Dat BASF investeert in offshorewindenergie is daar een goed voorbeeld van. Daarnaast zal de manier waarop we materialen gebruiken in de toekomst enorm belangrijk worden. Dat moet efficiënter gebeuren, en er moet meer worden ingezet op recyclage en hergebruik van rest- en afvalstoffen als nieuwe grondstof." Wyns reageert enigszins tevreden op de plannen en beloftes van de vier grote industriële spelers, maar tempert de verwachtingen. "We zijn er nog niet. Er is nog geen duidelijk traject afgebakend over hoe de bedrijven tot hun doelen willen komen. Er zijn geen bindende garanties dat de inspanningen zullen lonen. We moeten afgaan op de beloftes van de bedrijven." (Belga)

ArcelorMittal is de grootste CO2-uitstoter van ons land. Vorige maand kondigde het bedrijf aan dat het 1,1 miljard euro investeert in een nieuwe installatie in de Gentse fabriek, die jaarlijks tot 3,9 miljoen ton CO2 minder uitstoot. De staalfabrikant garandeert dat het tegen 2030 35 procent minder CO2 kan uitstoten, en tegen 2050 volledig CO2-neutraal kan zijn, als er voldoende groene waterstof voorhanden zal zijn. Engie verbindt zich ertoe om tegen 2045 wereldwijd volledig CO2-neutraal te opereren. Jacques Beuckelaers, CEO van TotalEnergies Belgium, verzekert dat tegen 2050 veertig procent van zijn gamma uit hernieuwbare energie zal bestaan. BASF Antwerpen, met CEO Jan Remeysen in het debat, mikt op 2035 à 2045 om de productie zonder CO2-uitstoot te krijgen. Dan zullen er nog enkele kleinere CO2-bronnen op de site zijn. "Om die weg te werken zullen we innovatief moeten zijn", zegt Remeysen. Alle vier de heren aan tafel pleitten voor meer samenwerking tussen bedrijven en sectoren heen. Daar moet ook meer op worden ingezet volgens Tomas Wyns, VUB-onderzoeker in klimaatbeleid. "Er moet meer integratie komen tussen de industrie- en energiesector", zegt Wyns. "Dat BASF investeert in offshorewindenergie is daar een goed voorbeeld van. Daarnaast zal de manier waarop we materialen gebruiken in de toekomst enorm belangrijk worden. Dat moet efficiënter gebeuren, en er moet meer worden ingezet op recyclage en hergebruik van rest- en afvalstoffen als nieuwe grondstof." Wyns reageert enigszins tevreden op de plannen en beloftes van de vier grote industriële spelers, maar tempert de verwachtingen. "We zijn er nog niet. Er is nog geen duidelijk traject afgebakend over hoe de bedrijven tot hun doelen willen komen. Er zijn geen bindende garanties dat de inspanningen zullen lonen. We moeten afgaan op de beloftes van de bedrijven." (Belga)