De top zou oorspronkelijk in Chili plaatsvinden, maar na aanhoudende protesten tegen de regering zag het Zuid-Amerikaanse zich eind oktober genoodzaakt de conferentie te annuleren. Chili gaat echter nog steeds optreden als gastheer op de klimaatconferentie in Madrid. Het land wilde de klimaattop houden in het teken van de oceanen en ze wordt dan ook een "blue COP" genoemd, met bijzondere aandacht voor het behoud van de oceanen en de biodiversiteit in het algemeen. Op het vlak van de bescherming van de zeeën en oceanen werd ons land door de VN als een "blue leader" beschouwd. Volgens het VN-klimaatrapport over de oceanen en de cryosfeer dat in september verscheen, zou België echter nog ambitieuzer moeten zijn. Ons land wil dan ook gebruikmaken van de klimaattop om te pleiten voor een verdrag dat 30 procent van de oceanen wereldwijd zou beschermen. Het akkoord van Parijs waarin werd overeengekomen dat de opwarming van de aarde wordt beperkt tot 2 graden en indien mogelijk tot 1,5 graden, betreft de periode na 2020. Op de vorige klimaattop, de COP24 die vorig jaar plaatsvond in het Poolse Katowice, hebben de staten de richtlijnen voor de implementatie van dat akkoord afgerond. Er was echter een uitzondering, de kwestie van de marktmechanismen in verband met koolstofkredieten. Dat zijn in­ter­na­ti­o­naal ver­han­del­ba­re een­heden CO2 die een land min­der uit­stoot dan het vol­gens het Kyotoprotocol zou mo­gen. De koolstofkredieten zullen opnieuw besproken worden op de klimaattop in Madrid. Net geen 200 staten, 196 staten plus de Europese Unie, zullen aanwezig zijn in Madrid. De financiering van de klimaatafspraken zal opnieuw een rode draad zijn op de klimaatconferentie. In België vraagt de Klimaatcoalitie de federale regering en de gewesten om een verhoogde inspanning. In het bijzonder vraagt de koepelorganisatie een verdubbeling van de Belgische bijdrage aan het Green Climate Fund van de Verenigde Naties. (Belga)

De top zou oorspronkelijk in Chili plaatsvinden, maar na aanhoudende protesten tegen de regering zag het Zuid-Amerikaanse zich eind oktober genoodzaakt de conferentie te annuleren. Chili gaat echter nog steeds optreden als gastheer op de klimaatconferentie in Madrid. Het land wilde de klimaattop houden in het teken van de oceanen en ze wordt dan ook een "blue COP" genoemd, met bijzondere aandacht voor het behoud van de oceanen en de biodiversiteit in het algemeen. Op het vlak van de bescherming van de zeeën en oceanen werd ons land door de VN als een "blue leader" beschouwd. Volgens het VN-klimaatrapport over de oceanen en de cryosfeer dat in september verscheen, zou België echter nog ambitieuzer moeten zijn. Ons land wil dan ook gebruikmaken van de klimaattop om te pleiten voor een verdrag dat 30 procent van de oceanen wereldwijd zou beschermen. Het akkoord van Parijs waarin werd overeengekomen dat de opwarming van de aarde wordt beperkt tot 2 graden en indien mogelijk tot 1,5 graden, betreft de periode na 2020. Op de vorige klimaattop, de COP24 die vorig jaar plaatsvond in het Poolse Katowice, hebben de staten de richtlijnen voor de implementatie van dat akkoord afgerond. Er was echter een uitzondering, de kwestie van de marktmechanismen in verband met koolstofkredieten. Dat zijn in­ter­na­ti­o­naal ver­han­del­ba­re een­heden CO2 die een land min­der uit­stoot dan het vol­gens het Kyotoprotocol zou mo­gen. De koolstofkredieten zullen opnieuw besproken worden op de klimaattop in Madrid. Net geen 200 staten, 196 staten plus de Europese Unie, zullen aanwezig zijn in Madrid. De financiering van de klimaatafspraken zal opnieuw een rode draad zijn op de klimaatconferentie. In België vraagt de Klimaatcoalitie de federale regering en de gewesten om een verhoogde inspanning. In het bijzonder vraagt de koepelorganisatie een verdubbeling van de Belgische bijdrage aan het Green Climate Fund van de Verenigde Naties. (Belga)