De Klimaatcoalitie vraagt aan de verschillende overheden om lessen te trekken uit de coronacrisis, bijvoorbeeld door voldoende rekening te houden met de waarschuwingen van wetenschappers. "In de gezondheidscrisis heeft het gebrek aan voorbereiding zware gevolgen gehad. Dat zou onze regeringen ertoe moeten aanzetten om aandachtiger te luisteren naar klimaatwetenschappers", zo staat in het memorandum. In de herstelplannen moet daarom al voldoende rekening worden gehouden met de klimaatcrisis. "Dat betekent dat de relevantie van de antwoorden op de economische crisis, zoals staatssteun, moet worden beoordeeld volgens criteria voor ecologische en sociale duurzaamheid, om voorrang te geven aan sectoren met een duurzame maatschappelijke meerwaarde en niet aan sectoren die bijdragen aan de ecologische crisis." Volgens de klimaatcoalitie moet de transformatie van de Belgische economie bovendien op een rechtvaardige manier verlopen, door onder andere rekening te houden met armoedebestrijding en het recht op betaalbare energie. Ook milieufiscaliteit kan daarbij worden ingezet. In het memorandum wordt gesproken over een "solidaire klimaattaxshift", die wel pas kan worden ingevoerd nadat er werk is gemaakt van een pakket maatregelen die iedereen toegang geeft tot een duurzame manier van leven. Daarnaast vraagt de Klimaatcoalitie ook een meer participatief bestuur, waarbij ook burgers en sociale bewegingen worden betrokken. Voorts wordt aan België gevraagd om een leidende positie in te nemen op internationaal niveau. Zo moet ons land een herziening van de Europese klimaatdoelstellingen steunen, die neerkomt op een verminderde uitstoot van broeikasgassen met 60 procent tegen 2030. De uiteindelijke bedoeling is om tegen 2050 klimaatneutraliteit te bereiken, om de wereldwijde opwarming te kunnen beperken tot 1,5°C. Ook moet België zijn engagement op het vlak van klimaatfinanciering verhogen, zo klinkt het nog. De Klimaatcoalitie verenigt meer dan 70 organisaties uit het Belgische middenveld, zoals milieubewegingen, noord-zuidorganisaties, vakbonden, jeugdraden en burgerbewegingen. (Belga)

De Klimaatcoalitie vraagt aan de verschillende overheden om lessen te trekken uit de coronacrisis, bijvoorbeeld door voldoende rekening te houden met de waarschuwingen van wetenschappers. "In de gezondheidscrisis heeft het gebrek aan voorbereiding zware gevolgen gehad. Dat zou onze regeringen ertoe moeten aanzetten om aandachtiger te luisteren naar klimaatwetenschappers", zo staat in het memorandum. In de herstelplannen moet daarom al voldoende rekening worden gehouden met de klimaatcrisis. "Dat betekent dat de relevantie van de antwoorden op de economische crisis, zoals staatssteun, moet worden beoordeeld volgens criteria voor ecologische en sociale duurzaamheid, om voorrang te geven aan sectoren met een duurzame maatschappelijke meerwaarde en niet aan sectoren die bijdragen aan de ecologische crisis." Volgens de klimaatcoalitie moet de transformatie van de Belgische economie bovendien op een rechtvaardige manier verlopen, door onder andere rekening te houden met armoedebestrijding en het recht op betaalbare energie. Ook milieufiscaliteit kan daarbij worden ingezet. In het memorandum wordt gesproken over een "solidaire klimaattaxshift", die wel pas kan worden ingevoerd nadat er werk is gemaakt van een pakket maatregelen die iedereen toegang geeft tot een duurzame manier van leven. Daarnaast vraagt de Klimaatcoalitie ook een meer participatief bestuur, waarbij ook burgers en sociale bewegingen worden betrokken. Voorts wordt aan België gevraagd om een leidende positie in te nemen op internationaal niveau. Zo moet ons land een herziening van de Europese klimaatdoelstellingen steunen, die neerkomt op een verminderde uitstoot van broeikasgassen met 60 procent tegen 2030. De uiteindelijke bedoeling is om tegen 2050 klimaatneutraliteit te bereiken, om de wereldwijde opwarming te kunnen beperken tot 1,5°C. Ook moet België zijn engagement op het vlak van klimaatfinanciering verhogen, zo klinkt het nog. De Klimaatcoalitie verenigt meer dan 70 organisaties uit het Belgische middenveld, zoals milieubewegingen, noord-zuidorganisaties, vakbonden, jeugdraden en burgerbewegingen. (Belga)