Vooral de grootte, de vorm en de plaatsing van de rugvin, de verhoudingen en de duiksequentie deden twee biologen besluiten dat het om een bruinvis, en niet om een kleinste potvis ging. Maar er is wel een verklaring waarom de experts zich vergisten, zeggen biologen Diederik D'Hert en David Herman in een uitvoerig gedocumenteerde studie. "Het gedrag van de bruinvis heeft zeker een rol gespeeld. Doorgaans worden actief zwemmende bruinvissen waargenomen. Daarbij valt vooral de typische, rollende duikbeweging op, waarbij enkel de sterk gekromde rug eventjes zichtbaar is. Maar in kalme wateren kunnen bruinvissen ook 'loggen'. Dan liggen ze schijnbaar stil aan het wateroppervlak, rustend en zonnend. Loggende exemplaren geven een totaal andere indruk, omdat dan een veel groter gedeelte van het lichaam zichtbaar is." Ook de grootte van objecten inschatten is (zeker op zee) niet altijd evident, zegt het duo. "Een vergelijking met andere objecten waarvan de grootte bekend is, kan dan een stevige houvast bieden. Maar bij een vlakke zee, zonder mogelijkheid om te vergelijken met golfhoogtes, en bij gebrek aan objecten waarvan de grootte bekend was, is het inschatten van afstanden erg moeilijk. De waarnemers kwamen uit op een afstand van 500 tot 750 meter, terwijl ze in werkelijkheid veel dichter bij het dier waren. De foutieve inschatting deed het zeezoogdier groter lijken dan het in werkelijkheid was en bracht iedereen op een dwaalspoor." "Op basis van alle documenten die voor het rapport verzameld werden, konden de eerder geraadpleegde experts zich in die conclusie vinden", aldus nog Natuurpunt. (Belga)

Vooral de grootte, de vorm en de plaatsing van de rugvin, de verhoudingen en de duiksequentie deden twee biologen besluiten dat het om een bruinvis, en niet om een kleinste potvis ging. Maar er is wel een verklaring waarom de experts zich vergisten, zeggen biologen Diederik D'Hert en David Herman in een uitvoerig gedocumenteerde studie. "Het gedrag van de bruinvis heeft zeker een rol gespeeld. Doorgaans worden actief zwemmende bruinvissen waargenomen. Daarbij valt vooral de typische, rollende duikbeweging op, waarbij enkel de sterk gekromde rug eventjes zichtbaar is. Maar in kalme wateren kunnen bruinvissen ook 'loggen'. Dan liggen ze schijnbaar stil aan het wateroppervlak, rustend en zonnend. Loggende exemplaren geven een totaal andere indruk, omdat dan een veel groter gedeelte van het lichaam zichtbaar is." Ook de grootte van objecten inschatten is (zeker op zee) niet altijd evident, zegt het duo. "Een vergelijking met andere objecten waarvan de grootte bekend is, kan dan een stevige houvast bieden. Maar bij een vlakke zee, zonder mogelijkheid om te vergelijken met golfhoogtes, en bij gebrek aan objecten waarvan de grootte bekend was, is het inschatten van afstanden erg moeilijk. De waarnemers kwamen uit op een afstand van 500 tot 750 meter, terwijl ze in werkelijkheid veel dichter bij het dier waren. De foutieve inschatting deed het zeezoogdier groter lijken dan het in werkelijkheid was en bracht iedereen op een dwaalspoor." "Op basis van alle documenten die voor het rapport verzameld werden, konden de eerder geraadpleegde experts zich in die conclusie vinden", aldus nog Natuurpunt. (Belga)