Kleinere klassen en minder administratie zouden onderwijs ten goede komen

(Belga) Het onderwijs heeft nood aan kleinere klassen, minder administratieve taken, meer professionalisering, meer overleg met collega’s en meer handen of meer lestijden. Dat blijkt uit een bevraging via Teacher Tapp, een app van de Gentse Arteveldehogeschool.

Via Teacher Tapp, een initiatief van onderzoekers Pedro De Bruyckere, Geert De Meyer en Sofie Vanassche, wordt het schoolpersoneel dagelijks bevraagd over wat leeft op school. Normaal gezien worden meerkeuzevragen gesteld, maar tussen 5 en 9 mei dit jaar konden mensen een concreet antwoord geven op de vraag ‘Beschrijf kort wat volgens jou nu anders moet’. De suggesties konden anoniem of met naam en toenaam ingediend worden. Er kwamen 212 suggesties binnen. In een eerste stap ordenden de onderzoekers de antwoorden thematisch, daarna werd ook gekeken naar de frequentie van de geformuleerde suggesties. Vervolgens werd gekeken rond welke suggesties reeds eerder inzichten werden verzameld via Teacher Tapp en rond welke bijkomende meerkeuzevragen nodig waren om via de app aan alle gebruikers van voor te leggen. De nieuwe vragen werden gesteld tussen 11 mei en 11 juni. De meest genoemde noden zijn kleinere klassen, minder administratieve taken en meer handen of meer lestijden. Andere suggesties waren onder meer een aanpassing van het M-decreet en/of een herwaardering van het buitengewoon onderwijs, een minister met ervaring voor de klas, meer ruimte voor professionalisering en samenwerking, de job aantrekkelijker maken voor jonge leraren en meer rust. Onder meer op dat laatste – meer rust – gingen de onderzoekers verder in. Ze vroegen zich af wat die rust kan brengen. Minder administratieve taken was het antwoord dat het meest gegeven werd. Het gaat dan bijvoorbeeld om het bijhouden van leerlingen- of studentenvolgsystemen, het lezen en schrijven van verslagen en het verbeterwerk. Opvallend is dat de meeste leerkrachten niet vragen om minder overlegmomenten. Er is volgens de onderzoekers dus een grote wil om samen te werken, en dat vooral met collega’s binnen hetzelfde vakgebied en met een parallelcollega. De meerderheid van de respondenten is ook bereid vakoverschrijdend samen te werken en dat over alle onderwijsvormen en -niveaus heen. De onderzoekers keken niet enkel naar de meest gegeven suggesties, maar bestudeerden ook de verschillende thema’s die aangereikt werden en soms maar een keer vermeld werden. Zo doken suggesties op als het afschaffen van het jaarklassensysteem, meer vrijheid voor directies in het personeelsbeleid, meer vakoverschrijdend samenwerken en minder verouderde schoolgebouwen. (Belga)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content