Kleine windturbines met een ashoogte tot 15 meter vormen volgens het onderzoeksproject een interessant alternatief voor zonnepanelen. Voor KMO's zou de terugverdientijd voor een kleine windturbine een tiental jaar zijn voor een locatie met goede windomstandigheden. Met steunmaatregelen zoals de ecologiepremie zijn kleine windturbines voor ondernemingen rendabel, tenminste als een geschikte turbine wordt gekozen en als ze geplaatst worden op een goede locatie. Computersimulaties van de windomstandigheden, eventueel aangevuld met windmetingen, geven een betrouwbaar beeld over een locatie. Voor het project werd een overzicht opgesteld van windturbines met een nominaal vermogen kleiner dan 100 kW. Voor meer dan 700 turbines werden basisgegevens zoals kostprijs en geschatte jaarlijkse productie verzameld. "Er is een enorme spreiding in het rendement van kleine windturbines, wat typisch is voor een jonge markt die nog ver staat van maturiteit. De beste kleine windturbines werken prima, maar er is erg veel kaf tussen het koren", aldus de onderzoekers. De nood aan testvelden en een vorm van certificering voor kleine windturbines is dan ook een van de aanbevelingen van dit project. Vlaanderen heeft reeds een Windplan, maar dat geeft enkel windsnelheden weer op 75 m hoogte, waardoor de resultaten van dat Windplan niet rechtstreeks gebruikt kunnen worden voor kleine windturbines. (KAV)

Kleine windturbines met een ashoogte tot 15 meter vormen volgens het onderzoeksproject een interessant alternatief voor zonnepanelen. Voor KMO's zou de terugverdientijd voor een kleine windturbine een tiental jaar zijn voor een locatie met goede windomstandigheden. Met steunmaatregelen zoals de ecologiepremie zijn kleine windturbines voor ondernemingen rendabel, tenminste als een geschikte turbine wordt gekozen en als ze geplaatst worden op een goede locatie. Computersimulaties van de windomstandigheden, eventueel aangevuld met windmetingen, geven een betrouwbaar beeld over een locatie. Voor het project werd een overzicht opgesteld van windturbines met een nominaal vermogen kleiner dan 100 kW. Voor meer dan 700 turbines werden basisgegevens zoals kostprijs en geschatte jaarlijkse productie verzameld. "Er is een enorme spreiding in het rendement van kleine windturbines, wat typisch is voor een jonge markt die nog ver staat van maturiteit. De beste kleine windturbines werken prima, maar er is erg veel kaf tussen het koren", aldus de onderzoekers. De nood aan testvelden en een vorm van certificering voor kleine windturbines is dan ook een van de aanbevelingen van dit project. Vlaanderen heeft reeds een Windplan, maar dat geeft enkel windsnelheden weer op 75 m hoogte, waardoor de resultaten van dat Windplan niet rechtstreeks gebruikt kunnen worden voor kleine windturbines. (KAV)