Er was door ontwikkelaar Iret Development een verzoek tot schorsing aangevraagd van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) voor Uplace. In zijn advies aan de Raad van State vraagt de auditeur evenwel het GRUP niet te schorsen. Dat auditeursadvies wordt vaak gevolgd. Volgende week vrijdag wordt er gepleit. De uitspraak wordt tegen het einde van de zomer verwacht. Indien de Raad van State zou beslissen het GRUP te schorsen, kan Uplace niet meer met de bouw starten. De vergunning is dan niet meer uitvoerbaar. Het is dan aan de Vlaamse regering om haar motivatie bij te sturen. Er loopt ondertussen ook een verzoek tot nietigverklaring van datzelfde GRUP. Dat is ingediend door ontwikkelaar Iret Development, Valck Group, Stad Leuven, Stad Vilvoorde en BBL/BRAL/Greenpeace. De uitspraak daarover kan evenwel nog lang op zich laten wachten. Voor de bouw van Uplace in Machelen zijn vier vergunningen vereist: een GRUP, een vergunning handelsvestiging, een stedebouwkundige vergunning en een milieuvergunning. Met de toekenning van de milieuvergunning in beroep door minister Joke Schauvliege op 30 mei had Uplace ook de laatste van de vier vereiste vergunningen binnen. Het kan evenwel gemakkelijk tot eind 2013 duren alvorens alle beroepsprocedures zijn afgehandeld. Zolang de beroepsprocedures niet zijn afgewerkt, is er niet voldoende zekerheid dat het project effectief zal kunnen starten. (KAV)

Er was door ontwikkelaar Iret Development een verzoek tot schorsing aangevraagd van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) voor Uplace. In zijn advies aan de Raad van State vraagt de auditeur evenwel het GRUP niet te schorsen. Dat auditeursadvies wordt vaak gevolgd. Volgende week vrijdag wordt er gepleit. De uitspraak wordt tegen het einde van de zomer verwacht. Indien de Raad van State zou beslissen het GRUP te schorsen, kan Uplace niet meer met de bouw starten. De vergunning is dan niet meer uitvoerbaar. Het is dan aan de Vlaamse regering om haar motivatie bij te sturen. Er loopt ondertussen ook een verzoek tot nietigverklaring van datzelfde GRUP. Dat is ingediend door ontwikkelaar Iret Development, Valck Group, Stad Leuven, Stad Vilvoorde en BBL/BRAL/Greenpeace. De uitspraak daarover kan evenwel nog lang op zich laten wachten. Voor de bouw van Uplace in Machelen zijn vier vergunningen vereist: een GRUP, een vergunning handelsvestiging, een stedebouwkundige vergunning en een milieuvergunning. Met de toekenning van de milieuvergunning in beroep door minister Joke Schauvliege op 30 mei had Uplace ook de laatste van de vier vereiste vergunningen binnen. Het kan evenwel gemakkelijk tot eind 2013 duren alvorens alle beroepsprocedures zijn afgehandeld. Zolang de beroepsprocedures niet zijn afgewerkt, is er niet voldoende zekerheid dat het project effectief zal kunnen starten. (KAV)