In februari en begin maart zijn deelnemers gevraagd hoe ze staan tegenover een vaccinatiepaspoort dat toegang zou geven tot bepaalde activiteiten. Een groep van 50 procent is gewonnen voor het bestaan van zo'n paspoort; 45 procent toont zich er zelfs voorstander van dat zo een paspoort toegang zou geven tot bepaalde privileges. Al blijkt het ook een polariserende vraag, "met een kleine meerderheid voor en een grote minderheid tegen", staat te lezen in het rapport. Eén op drie verzet zich er stevig tegen dat zo een vaccinatiepaspoort in het leven wordt geroepen, en een bijkomende groep van 8 procent toont zich "niet akkoord". De onderzoekers waarschuwen ervoor dat het gebruik van een dergelijk paspoort "als bijzonder onrechtvaardig zal worden beschouwd door degenen die nog niet de gelegenheid hebben gehad zich te laten vaccineren." Daarom kregen deelnemers ook de vraag in hoeverre ze het legitiem zouden vinden een dergelijk paspoort pas te gebruiken wanneer de gehele bevolking de gelegenheid heeft gehad zich te laten vaccineren. Die manier van werken kon rekenen op iets meer bijval, in maart nam dat zelfs nog toe. Het verzet tegen zo een vaccinatiepaspoort ligt in dat geval rond de 29 procent. (Belga)

In februari en begin maart zijn deelnemers gevraagd hoe ze staan tegenover een vaccinatiepaspoort dat toegang zou geven tot bepaalde activiteiten. Een groep van 50 procent is gewonnen voor het bestaan van zo'n paspoort; 45 procent toont zich er zelfs voorstander van dat zo een paspoort toegang zou geven tot bepaalde privileges. Al blijkt het ook een polariserende vraag, "met een kleine meerderheid voor en een grote minderheid tegen", staat te lezen in het rapport. Eén op drie verzet zich er stevig tegen dat zo een vaccinatiepaspoort in het leven wordt geroepen, en een bijkomende groep van 8 procent toont zich "niet akkoord". De onderzoekers waarschuwen ervoor dat het gebruik van een dergelijk paspoort "als bijzonder onrechtvaardig zal worden beschouwd door degenen die nog niet de gelegenheid hebben gehad zich te laten vaccineren." Daarom kregen deelnemers ook de vraag in hoeverre ze het legitiem zouden vinden een dergelijk paspoort pas te gebruiken wanneer de gehele bevolking de gelegenheid heeft gehad zich te laten vaccineren. Die manier van werken kon rekenen op iets meer bijval, in maart nam dat zelfs nog toe. Het verzet tegen zo een vaccinatiepaspoort ligt in dat geval rond de 29 procent. (Belga)