De leden van Media.21 zijn Apache.be, DeWereldMorgen.be, Doorbraak.be, Express.be, MO/MO.be, Newsmonkey.be, rekto:verso en StampMedia. Zij pleiten voor het grondig herdenken van de steun aan de pers. Het mediabeleid en de perssteun moeten geënt zijn op de nieuwe realiteit, vinden ze. Naar aanleiding van de Staten-Generaal van de Media, maandag in Brussel, lanceert Media.21 zaterdag een tienpuntenprogramma.

Dezelfde kansen

De bestaande steun aan de pers komt niet zozeer de journalistiek dan wel de grote mediagroepen ten goede en verhoogt de drempel voor nieuwe initiatieven. Media.21 pleit voor een vlak speelveld waarbinnen iedereen dezelfde kansen krijgt en waarbij de overheid in de eerste plaats journalistiek steunt omwille van zijn onmisbare meerwaarde voor de democratie.

"Onze voorstellen draaien rond vier centrale punten: transparantie, innovatie, journalistiek en een vlak speelveld", vat Guy Goris, voorzitter van Media.21 en hoofdredacteur van MO en MO.be, de platformtekst samen.

Niet alleen papier

Media.21 klaagt met name aan dat de bestaande overheidssteun aan de pers ondoorzichtig is, al beloopt die al snel 300 à 350 miljoen euro. "Bovendien blijkt die steun quasi integraal naar de commerciële mediagroepen te gaan, vooral via de financiering van een goedkope bedeling van de kranten en tijdschriften", luidt het. Voor Media.21 moet die papieren subsidie herdacht worden in het licht van de huidige en toekomstige media-omgeving die snel en in toenemende mate digitaal wordt.

Andere belangrijke punten zijn: een gelijke behandeling van alle spelers op het vlak van btw; geen verschil tussen papieren en online initiatieven; aanpassing van het freelance journalistenstatuut geïnspireerd op het kunstenaarsstatuut; het faciliteren van samenwerking met de VRT zodat de knowhow van de openbare omroep en de rol als verspreider van nieuws, ook kleinere spelers ten goede komt. (Belga/TV)

De leden van Media.21 zijn Apache.be, DeWereldMorgen.be, Doorbraak.be, Express.be, MO/MO.be, Newsmonkey.be, rekto:verso en StampMedia. Zij pleiten voor het grondig herdenken van de steun aan de pers. Het mediabeleid en de perssteun moeten geënt zijn op de nieuwe realiteit, vinden ze. Naar aanleiding van de Staten-Generaal van de Media, maandag in Brussel, lanceert Media.21 zaterdag een tienpuntenprogramma. De bestaande steun aan de pers komt niet zozeer de journalistiek dan wel de grote mediagroepen ten goede en verhoogt de drempel voor nieuwe initiatieven. Media.21 pleit voor een vlak speelveld waarbinnen iedereen dezelfde kansen krijgt en waarbij de overheid in de eerste plaats journalistiek steunt omwille van zijn onmisbare meerwaarde voor de democratie."Onze voorstellen draaien rond vier centrale punten: transparantie, innovatie, journalistiek en een vlak speelveld", vat Guy Goris, voorzitter van Media.21 en hoofdredacteur van MO en MO.be, de platformtekst samen.Media.21 klaagt met name aan dat de bestaande overheidssteun aan de pers ondoorzichtig is, al beloopt die al snel 300 à 350 miljoen euro. "Bovendien blijkt die steun quasi integraal naar de commerciële mediagroepen te gaan, vooral via de financiering van een goedkope bedeling van de kranten en tijdschriften", luidt het. Voor Media.21 moet die papieren subsidie herdacht worden in het licht van de huidige en toekomstige media-omgeving die snel en in toenemende mate digitaal wordt.Andere belangrijke punten zijn: een gelijke behandeling van alle spelers op het vlak van btw; geen verschil tussen papieren en online initiatieven; aanpassing van het freelance journalistenstatuut geïnspireerd op het kunstenaarsstatuut; het faciliteren van samenwerking met de VRT zodat de knowhow van de openbare omroep en de rol als verspreider van nieuws, ook kleinere spelers ten goede komt. (Belga/TV)