De man had gesolliciteerd voor de functie van stockbeheerder in een kledingszaak. Hij kreeg echter te horen dat de winkel op zoek was naar een vrouw voor de job. De man diende klacht in bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, dat naar de arbeidsrechtbank stapte. Die oordeelde dat er discriminatie in het spel was. De winkel moet een schadevergoeding van 13.000 euro betalen, wat neerkomt op zes maanden loon, en een symbolische euro aan het IGVM.

'Het geslacht van een sollicitant heeft geen invloed op diens professionele capaciteiten. Werkgevers zijn er nog te vaak van overtuigd dat sommige functies beter passen bij vrouwen en andere bij mannen. Die overtuigingen berusten op stereotypen en vooroordelen en moeten verdwijnen', reageert Liesbet Stevens, adjunct-directeur van het IGVM. Volgens het Instituut werd het in deze zaak duidelijk dat het geslacht van de sollicitant de enige reden vormde voor de weigering. En dat terwijl elke weigering van aanwerving op basis van geslacht, genderidentiteit of genderexpressie een directe discriminatie vormt en dus in strijd is met de genderwet.

'Elke sollicitant moet worden geëvalueerd op basis van objectieve criteria die gelinkt zijn aan de positie. Het staat de werkgever vrij om de volgens hem of haar meest competente kandidaat te kiezen, maar de keuze wordt beperkt door het non-discriminatiebeginsel', luidt het. Betekent dit concreet dat je bijvoorbeeld als eigenaar van een verhuisfirma liever op zoek gaat naar mannen omdat het om vaak fysiek zwaar werk gaat? 'Dat mag inderdaad ook niet', licht juridisch experte Annelies Cardon van het IGVM toe. 'Je mag geen onderscheid maken op grond van geslacht'.

De enige uitzonderingen op die regel zijn de 'wezenlijke en bepalende beroepsvereisten', waarbij het geslacht dan een bepalende vereiste is om een functie uit te voeren. Evidente voorbeelden zijn de vrouwelijke hoofdrol in een toneelstuk, zangeres in een musical of model. Maar bij fysiek zwaar werk geldt het geslacht niet als wezenlijke en bepalende competentie, gaat Cardon voort. 'Je kan er in een vacature wel op wijzen dat het om fysiek zwaar werk gaat, maar als een vrouwelijke sollicitant over de juiste competenties blijkt te beschikken, mag je haar niet weigeren omwille van haar geslacht.'

De man had gesolliciteerd voor de functie van stockbeheerder in een kledingszaak. Hij kreeg echter te horen dat de winkel op zoek was naar een vrouw voor de job. De man diende klacht in bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, dat naar de arbeidsrechtbank stapte. Die oordeelde dat er discriminatie in het spel was. De winkel moet een schadevergoeding van 13.000 euro betalen, wat neerkomt op zes maanden loon, en een symbolische euro aan het IGVM. 'Het geslacht van een sollicitant heeft geen invloed op diens professionele capaciteiten. Werkgevers zijn er nog te vaak van overtuigd dat sommige functies beter passen bij vrouwen en andere bij mannen. Die overtuigingen berusten op stereotypen en vooroordelen en moeten verdwijnen', reageert Liesbet Stevens, adjunct-directeur van het IGVM. Volgens het Instituut werd het in deze zaak duidelijk dat het geslacht van de sollicitant de enige reden vormde voor de weigering. En dat terwijl elke weigering van aanwerving op basis van geslacht, genderidentiteit of genderexpressie een directe discriminatie vormt en dus in strijd is met de genderwet. 'Elke sollicitant moet worden geëvalueerd op basis van objectieve criteria die gelinkt zijn aan de positie. Het staat de werkgever vrij om de volgens hem of haar meest competente kandidaat te kiezen, maar de keuze wordt beperkt door het non-discriminatiebeginsel', luidt het. Betekent dit concreet dat je bijvoorbeeld als eigenaar van een verhuisfirma liever op zoek gaat naar mannen omdat het om vaak fysiek zwaar werk gaat? 'Dat mag inderdaad ook niet', licht juridisch experte Annelies Cardon van het IGVM toe. 'Je mag geen onderscheid maken op grond van geslacht'. De enige uitzonderingen op die regel zijn de 'wezenlijke en bepalende beroepsvereisten', waarbij het geslacht dan een bepalende vereiste is om een functie uit te voeren. Evidente voorbeelden zijn de vrouwelijke hoofdrol in een toneelstuk, zangeres in een musical of model. Maar bij fysiek zwaar werk geldt het geslacht niet als wezenlijke en bepalende competentie, gaat Cardon voort. 'Je kan er in een vacature wel op wijzen dat het om fysiek zwaar werk gaat, maar als een vrouwelijke sollicitant over de juiste competenties blijkt te beschikken, mag je haar niet weigeren omwille van haar geslacht.'