Een Duitse vereniging tegen oneerlijke handelspraktijken begon een zaak tegen Comtech, een verkoper van elektrische en elektronische apparaten. De klantendienst van het bedrijf is bereikbaar op een 0180-nummer, wat duurder is om te bellen dan een gewone oproep naar een vast of mobiel nummer. De Europese richtlijn rond consumentenrechten bepaalt dat handelaars slechts een "basistarief" mogen aanrekenen, maar definieert dat begrip verder niet. De rechter uit Stuttgart vroeg het Europees Hof van Justitie dus om raad. Volgens de rechters in Luxemburg "refereert het begrip 'basistarief' in de omgangstaal aan de kosten van een gewone omroep". "Zowel uit de context waarin dit begrip in de richtlijn wordt gebruikt als uit het doel van de richtlijn, een hoog niveau van consumentenbescherming te verwezenlijken, blijkt dat dit begrip moet worden opgevat in deze gebruikelijke betekenis", klinkt het. Besluit: "de kosten van een oproep over een gesloten overeenkomst naar een door een handelaar opengestelde servicelijn (mogen) niet meer bedragen dan de kosten van een oproep naar een gewoon vast geografisch of mobiel nummer". Of de handelaar winst haalt uit de servicelijn, doet volgens de rechters niet ter zake. (Belga)

Een Duitse vereniging tegen oneerlijke handelspraktijken begon een zaak tegen Comtech, een verkoper van elektrische en elektronische apparaten. De klantendienst van het bedrijf is bereikbaar op een 0180-nummer, wat duurder is om te bellen dan een gewone oproep naar een vast of mobiel nummer. De Europese richtlijn rond consumentenrechten bepaalt dat handelaars slechts een "basistarief" mogen aanrekenen, maar definieert dat begrip verder niet. De rechter uit Stuttgart vroeg het Europees Hof van Justitie dus om raad. Volgens de rechters in Luxemburg "refereert het begrip 'basistarief' in de omgangstaal aan de kosten van een gewone omroep". "Zowel uit de context waarin dit begrip in de richtlijn wordt gebruikt als uit het doel van de richtlijn, een hoog niveau van consumentenbescherming te verwezenlijken, blijkt dat dit begrip moet worden opgevat in deze gebruikelijke betekenis", klinkt het. Besluit: "de kosten van een oproep over een gesloten overeenkomst naar een door een handelaar opengestelde servicelijn (mogen) niet meer bedragen dan de kosten van een oproep naar een gewoon vast geografisch of mobiel nummer". Of de handelaar winst haalt uit de servicelijn, doet volgens de rechters niet ter zake. (Belga)