De bewuste Terzake-uitzending van 5 juni ging over de geplande onderwijshervorming in Vlaanderen en over het debat daarover in het Vlaams Parlement. Alle partijen werden in de uitzending aan het woord gelaten, behalve Vlaams Belang. Volgens VB'ers Wienen en Van Dijck een duidelijke inbreuk op het Mediadecreet dat de openbare omroep verplichtingen oplegt rond niet-discriminatie en politieke onpartijdigheid. Maar de Vlaamse Regulator voor de Media verwijst naar een eerder arrest van de Raad van State om de klacht van de twee Vlaams Belang-politici toch ongegrond te verklaren. Dat arrest bepaalt namelijk dat er niet in elk individueel programma en in alle omstandigheden alle strekkingen aan bod moeten komen "zolang maar kan worden aangetoond dat in andere (relevante) programma's de andere relevante strekkingen wel verhoudingsgewijs aan bod zijn kunnen komen". En dat is volgens de VRM ook gebeurd in het geval van de onderwijshervorming. Zo is de mening van Vlaams Belang wel aan bod gekomen in de VRT-journaals en werd het debat over de onderwijshervorming in het Vlaams Parlement integraal uitgezonden door Villa Politica (Canvas). De VRT heeft volgens de VRM naar een "evenwicht" gestreefd en "heeft dan ook geen inbreuk gepleegd op de plicht tot niet-discriminatie en politieke onpartijdigheid". (Belga)

De bewuste Terzake-uitzending van 5 juni ging over de geplande onderwijshervorming in Vlaanderen en over het debat daarover in het Vlaams Parlement. Alle partijen werden in de uitzending aan het woord gelaten, behalve Vlaams Belang. Volgens VB'ers Wienen en Van Dijck een duidelijke inbreuk op het Mediadecreet dat de openbare omroep verplichtingen oplegt rond niet-discriminatie en politieke onpartijdigheid. Maar de Vlaamse Regulator voor de Media verwijst naar een eerder arrest van de Raad van State om de klacht van de twee Vlaams Belang-politici toch ongegrond te verklaren. Dat arrest bepaalt namelijk dat er niet in elk individueel programma en in alle omstandigheden alle strekkingen aan bod moeten komen "zolang maar kan worden aangetoond dat in andere (relevante) programma's de andere relevante strekkingen wel verhoudingsgewijs aan bod zijn kunnen komen". En dat is volgens de VRM ook gebeurd in het geval van de onderwijshervorming. Zo is de mening van Vlaams Belang wel aan bod gekomen in de VRT-journaals en werd het debat over de onderwijshervorming in het Vlaams Parlement integraal uitgezonden door Villa Politica (Canvas). De VRT heeft volgens de VRM naar een "evenwicht" gestreefd en "heeft dan ook geen inbreuk gepleegd op de plicht tot niet-discriminatie en politieke onpartijdigheid". (Belga)