Klacht tegen Conner Rousseau bij Oost-Vlaams parket geseponeerd

De klacht wegens zedenfeiten die het parket van Oost-Vlaanderen had ontvangen tegen Vooruit-voorzitter Conner Rousseau, is geseponeerd. Dat bevestigt het parket. De klacht was overgemaakt door het parket van Antwerpen, maar werd wegens bevoegdheidsredenen in Oost-Vlaanderen onderzocht.

In juni diende een twintiger klacht in tegen Conner Rousseau bij het parket van Antwerpen, omdat hij slachtoffer geweest zou zijn van zedenfeiten. De klacht werd wegens bevoegdheidsredenen aan het parket Oost-Vlaanderen overgemaakt, en dat startte een opsporingsonderzoek.

‘De klacht werd grondig onderzocht’, meldt het parket. ‘Het onderzoek heeft evenwel geen elementen opgeleverd die erop wijzen dat Conner Rousseau strafbare feiten heeft gepleegd. Het Parket Oost-Vlaanderen besliste om het dossier te seponeren.’

Eerder werden al twee andere dossiers tegen Rousseau geseponeerd omdat het onderzoek geen strafbare feiten opleverde. ‘Conner Rousseau heeft altijd gesteld dat hij recht in zijn schoenen staat en dat is nu ook duidelijk bevestigd door de gerechtelijke autoriteiten’, reageert zijn advocate Christine Mussche. 

‘Alle betrokken personen werden ondervraagd en het openbaar ministerie is snel tot een beslissing kunnen komen. Die snelheid van beslissing kan enkel verklaard worden door de inhoud zelf van de dossiers. Er was mijn cliënt niets te verwijten’, vervolgt Mussche.

‘Het werd mij als advocaat van de heer Rousseau al van bij het begin duidelijk dat deze dossiers niet tot een vervolging zouden kunnen leiden. Het openbaar ministerie heeft ze scrupuleus onderzocht en is tot dezelfde conclusie gekomen.’

De advocate plaatst echter nog een kanttekening bij het verhaal. ‘Mijn tevredenheid hierover wordt evenwel overschaduwd door het feit dat er in alle drie de dossiers duidelijk werd vastgesteld en in processen-verbaal werd vastgelegd dat de gerechtelijke stappen door de klagers pas werden gezet op herhaaldelijk aandringen van en mede werden georganiseerd door personen extern aan het dossier, met name door twee journalisten. Dit maakte ik tijdens mijn lange baliecarrière nooit eerder mee’, stelt Mussche.

Partner Content