Het parket van Gent heeft een klacht over de aandeelhoudersvergadering van Fortis in april 2009 geseponeerd.

Advocaat Mischaël Modrikamen trad toen op namens de aandeelhouders.

Hendrik Boonen van consumentenvereniging Dolor had een klacht tegen onbekenden ingediend omdat de aandeelhouders tijdens de algemene vergadering in Flanders Expo door Modrikamen opgejut zouden zijn.

De aandeelhouders bestormden het podium en de Fortis-top werd bekogeld met allerlei voorwerpen.

De speurders onderzochten of er strafbare feiten zijn gepleegd
die de veiligheid op de aandeelhoudersvergadering in het gedrang
hebben gebracht.

Modrikamen werd ondervraagd door de politie. Het parket besliste evenwel hem niet te vervolgen en seponeerde de klacht. Die was officieel gericht tegen onbekenden.

Tuchtzaak

In Brussel loopt nog een tuchtzaak tegen Modrikamen wegens zijn houding tijdens de algemene Fortis-aandeelhoudersvergadering.

De Brusselse stafhouder Yves Oschinsky heeft Modrikamen naar de tuchtraad verwezen, aldus De Tijd.

Het parket van Gent heeft een klacht over de aandeelhoudersvergadering van Fortis in april 2009 geseponeerd.Advocaat Mischaël Modrikamen trad toen op namens de aandeelhouders.Hendrik Boonen van consumentenvereniging Dolor had een klacht tegen onbekenden ingediend omdat de aandeelhouders tijdens de algemene vergadering in Flanders Expo door Modrikamen opgejut zouden zijn.De aandeelhouders bestormden het podium en de Fortis-top werd bekogeld met allerlei voorwerpen. De speurders onderzochten of er strafbare feiten zijn gepleegd die de veiligheid op de aandeelhoudersvergadering in het gedrang hebben gebracht. Modrikamen werd ondervraagd door de politie. Het parket besliste evenwel hem niet te vervolgen en seponeerde de klacht. Die was officieel gericht tegen onbekenden.TuchtzaakIn Brussel loopt nog een tuchtzaak tegen Modrikamen wegens zijn houding tijdens de algemene Fortis-aandeelhoudersvergadering. De Brusselse stafhouder Yves Oschinsky heeft Modrikamen naar de tuchtraad verwezen, aldus De Tijd.