De Crem kreeg verschillende vragen voorgeschoteld die allen betrekking hadden op het personeelsbestand bij de politie. Jessika Soors (Groen) polste naar de hervorming van de selectiecriteria, nadat bleek dat een kandidate was afgewezen omdat ze een centimeter te klein is. Kitir wilde weten hoe het zit met het personeelsbestand, nadat vanuit de vereniging van onderzoeksrechters werd gewezen op een gebrek aan politiemensen. En Eric Thiébaut (PS) wees op de dringende noden bij verschillende gespecialiseerde afdelingen bij de federale politie. De Crem gaf aan dat het personeelstekort bij de federale politie 16,3 procent van het referentiekader bedraagt. Dat kader werd vastgelegd op 13.500 personeelsleden. "In absolute cijfers is het personeelsaantal bij de politie de jongste jaren zo goed als stabiel gebleven. De krapte op de arbeidsmarkt, die zich over alle sectoren aandient, laat zich aanvoelen en maakt dat het moeilijk is om het personeelsaantal in absolute cijfers te verhogen", legde de minister uit. Vrijdag buigt de ministerraad zich over een voorstel van De Crem - op voorzet van de federale politie - om enkele verschuivingen binnen het politiebudget door te voeren. Daarbij zal hij rekening houden met de budgettaire beperkingen in deze periode van lopende zaken. Over de herziening van de selectieprocedure en de daarbij horende criteria vindt overleg plaats met de vakbonden. "Het is heel duidelijk dat nieuwe voorwaarden ook bij die organisaties moeten worden afgetoetst", aldus De Crem. "Uw antwoord stelt mij allesbehalve gerust", reageerde Kitir. Ze wees erop dat het personeelstekort hoger ligt dan toen het rapport van de onderzoekscommissie naar de aanslagen van 22 maart werd opgemaakt. "In plaats van het personeelstekort weg te werken, is het tekort alleen nog maar toegenomen", laakte ze. "We gaan toch niet wachten tot opnieuw iets gebeurt waardoor we allemaal terug wakker schieten?" (Belga)

De Crem kreeg verschillende vragen voorgeschoteld die allen betrekking hadden op het personeelsbestand bij de politie. Jessika Soors (Groen) polste naar de hervorming van de selectiecriteria, nadat bleek dat een kandidate was afgewezen omdat ze een centimeter te klein is. Kitir wilde weten hoe het zit met het personeelsbestand, nadat vanuit de vereniging van onderzoeksrechters werd gewezen op een gebrek aan politiemensen. En Eric Thiébaut (PS) wees op de dringende noden bij verschillende gespecialiseerde afdelingen bij de federale politie. De Crem gaf aan dat het personeelstekort bij de federale politie 16,3 procent van het referentiekader bedraagt. Dat kader werd vastgelegd op 13.500 personeelsleden. "In absolute cijfers is het personeelsaantal bij de politie de jongste jaren zo goed als stabiel gebleven. De krapte op de arbeidsmarkt, die zich over alle sectoren aandient, laat zich aanvoelen en maakt dat het moeilijk is om het personeelsaantal in absolute cijfers te verhogen", legde de minister uit. Vrijdag buigt de ministerraad zich over een voorstel van De Crem - op voorzet van de federale politie - om enkele verschuivingen binnen het politiebudget door te voeren. Daarbij zal hij rekening houden met de budgettaire beperkingen in deze periode van lopende zaken. Over de herziening van de selectieprocedure en de daarbij horende criteria vindt overleg plaats met de vakbonden. "Het is heel duidelijk dat nieuwe voorwaarden ook bij die organisaties moeten worden afgetoetst", aldus De Crem. "Uw antwoord stelt mij allesbehalve gerust", reageerde Kitir. Ze wees erop dat het personeelstekort hoger ligt dan toen het rapport van de onderzoekscommissie naar de aanslagen van 22 maart werd opgemaakt. "In plaats van het personeelstekort weg te werken, is het tekort alleen nog maar toegenomen", laakte ze. "We gaan toch niet wachten tot opnieuw iets gebeurt waardoor we allemaal terug wakker schieten?" (Belga)