Het is belangrijk dat de boodschappen van de jongeren die oproepen om de strijd tegen klimaatverandering serieus te nemen, meer weerklank vinden, zegt Kitir. "De klimaatstrijd is er een van en voor onze jongeren", zegt Kitir. "Zij betalen de zwaarste prijs van deze crisis. Tegelijk schudden zij ons wakker. Het is dan ook heel belangrijk dat we naar hun stem luisteren en ervoor zorgen dat zij mee de oplossing kunnen bepalen. Er is maar één manier om de strijd tegen de klimaatcrisis aan te gaan en dat is samen." Als minister maakt Kitir van de strijd tegen de klimaatcrisis een prioriteit. Zo start België een specifiek programma op om de verwoestijning van de Sahel aan te pakken en zal er worden ingezet op het planten van bomen en het herstellen van zo'n 20.000 voetbalvelden aan landbouwgrond. Er zal de komende jaren zo'n 200 miljoen euro voorzien worden om de strijd tegen ontbossing aan te gaan, terwijl ook de nieuwe bilaterale partnerschappen met Mozambique en Palestina inzetten op het weerbaar maken van mensen tegen de gevolgen van de klimaatverandering. Kitir wijst er nog op dat de middelen voor internationale klimaatactie nu 70% hoger liggen dan tijdens de vorige legislatuur. "De tijd om stil te zitten, is voorbij. We moeten nu actie ondernemen willen we het tij nog keren." (Belga)

Het is belangrijk dat de boodschappen van de jongeren die oproepen om de strijd tegen klimaatverandering serieus te nemen, meer weerklank vinden, zegt Kitir. "De klimaatstrijd is er een van en voor onze jongeren", zegt Kitir. "Zij betalen de zwaarste prijs van deze crisis. Tegelijk schudden zij ons wakker. Het is dan ook heel belangrijk dat we naar hun stem luisteren en ervoor zorgen dat zij mee de oplossing kunnen bepalen. Er is maar één manier om de strijd tegen de klimaatcrisis aan te gaan en dat is samen." Als minister maakt Kitir van de strijd tegen de klimaatcrisis een prioriteit. Zo start België een specifiek programma op om de verwoestijning van de Sahel aan te pakken en zal er worden ingezet op het planten van bomen en het herstellen van zo'n 20.000 voetbalvelden aan landbouwgrond. Er zal de komende jaren zo'n 200 miljoen euro voorzien worden om de strijd tegen ontbossing aan te gaan, terwijl ook de nieuwe bilaterale partnerschappen met Mozambique en Palestina inzetten op het weerbaar maken van mensen tegen de gevolgen van de klimaatverandering. Kitir wijst er nog op dat de middelen voor internationale klimaatactie nu 70% hoger liggen dan tijdens de vorige legislatuur. "De tijd om stil te zitten, is voorbij. We moeten nu actie ondernemen willen we het tij nog keren." (Belga)