Uit het evaluatierapport van onze slachthuizen blijkt dat de kippen voor de slachting een te lage verdoving krijgen. In 19 van de 25 slachthuizen worden ze ter verdoving ondergedompeld in een elektrisch bad van 60mA (milliampère) in plaats van de Europees verplichte 100mA. Slachthuizen willen zo vermijden dat er karkasbeschadiging zou optreden. Vlaams parlementslid Jelle Engelbosch stelt voor de kippen te verdoven met CO²-gas zoals nu al in drie slachthuizen gebeurt. "De verdoving is dan 100 procent gegarandeerd en er is geen risico op karkasbeschadiging. Bovendien zijn de kippen dan niet meer bij bewustzijn als ze ondersteboven aan de slachthaken worden gehangen. Nederland is al overgeschakeld op deze manier van verdoving." Minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts bevestigt dat in Vlaanderen aan een lagere stroomsterkte wordt verdoofd, waardoor het risico reëel is dat een aantal dieren onbedwelmd wordt geslacht. Hij gaf aan de slachtmethodes voor pluimvee te evalueren, maar wil eerst een onderzoek van de Universiteit Gent afwachten. Dat wordt begin 2018 afgerond. (Belga)

Uit het evaluatierapport van onze slachthuizen blijkt dat de kippen voor de slachting een te lage verdoving krijgen. In 19 van de 25 slachthuizen worden ze ter verdoving ondergedompeld in een elektrisch bad van 60mA (milliampère) in plaats van de Europees verplichte 100mA. Slachthuizen willen zo vermijden dat er karkasbeschadiging zou optreden. Vlaams parlementslid Jelle Engelbosch stelt voor de kippen te verdoven met CO²-gas zoals nu al in drie slachthuizen gebeurt. "De verdoving is dan 100 procent gegarandeerd en er is geen risico op karkasbeschadiging. Bovendien zijn de kippen dan niet meer bij bewustzijn als ze ondersteboven aan de slachthaken worden gehangen. Nederland is al overgeschakeld op deze manier van verdoving." Minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts bevestigt dat in Vlaanderen aan een lagere stroomsterkte wordt verdoofd, waardoor het risico reëel is dat een aantal dieren onbedwelmd wordt geslacht. Hij gaf aan de slachtmethodes voor pluimvee te evalueren, maar wil eerst een onderzoek van de Universiteit Gent afwachten. Dat wordt begin 2018 afgerond. (Belga)