Maandag raakte bekend dat het Vlaams Parlement het mes zet in een aantal paraparlementaire instellingen. Zo verdwijnt het Instituut voor Samenleving en Technologie (IST) en moeten het Vlaams Vredesinstituut (VVI) en het Kinderrechtencommissariaat hun activiteiten afbouwen en besparen. In het verleden circuleerden er scenario's waarbij het Kinderrechtencommissariaat zou verwdijnen. Dat de instelling blijft bestaan, is duidelijk een opluchting voor kinderrechtencommissaris Vanobbergen. "Het Vlaams parlement bevestigt het vertrouwen", stelt hij. De instelling is ook blij dat met de beslissing de onzekerheid van de voorbije maanden achter de rug is. Vanobbergen begrijpt ook dat zijn commissariaat moet besparen. Het gaat om structureel 50.000 euro. De instelling wil die besparing op zich nemen en hamert erop dat er niet beknibbeld wordt op haar kerntaken. "Het Kinderrechtencommissariaat detecteert, signaleert en adviseert om een beleid gestoeld op kinderrechten ten volle mee vorm te geven. Het Kinderrechtencommissariaat blijft een kinderombudsdienst waar minderjarigen zelf terecht kunnen. De noodzakelijke koppeling van ombudswerk en advieswerk binnen het Vlaams Parlement blijft bestaan", aldus Vanobbergen. (JDH)

Maandag raakte bekend dat het Vlaams Parlement het mes zet in een aantal paraparlementaire instellingen. Zo verdwijnt het Instituut voor Samenleving en Technologie (IST) en moeten het Vlaams Vredesinstituut (VVI) en het Kinderrechtencommissariaat hun activiteiten afbouwen en besparen. In het verleden circuleerden er scenario's waarbij het Kinderrechtencommissariaat zou verwdijnen. Dat de instelling blijft bestaan, is duidelijk een opluchting voor kinderrechtencommissaris Vanobbergen. "Het Vlaams parlement bevestigt het vertrouwen", stelt hij. De instelling is ook blij dat met de beslissing de onzekerheid van de voorbije maanden achter de rug is. Vanobbergen begrijpt ook dat zijn commissariaat moet besparen. Het gaat om structureel 50.000 euro. De instelling wil die besparing op zich nemen en hamert erop dat er niet beknibbeld wordt op haar kerntaken. "Het Kinderrechtencommissariaat detecteert, signaleert en adviseert om een beleid gestoeld op kinderrechten ten volle mee vorm te geven. Het Kinderrechtencommissariaat blijft een kinderombudsdienst waar minderjarigen zelf terecht kunnen. De noodzakelijke koppeling van ombudswerk en advieswerk binnen het Vlaams Parlement blijft bestaan", aldus Vanobbergen. (JDH)