Moet de mondmaskerplicht in het onderwijs verlaagd worden naar 10 jaar: dat is wat er morgen op tafel ligt bij de Risk Assessment Group. Als het van het de Vlaamse Jeugdraad en het Kinderrechtencommisariaat afhangt, wordt de maatregel niet uitgebreid naar 10-jarigen. "We vragen om kinderen zoveel mogelijk toegang te blijven geven tot spel, speelruimte, vrijetijdsaanbod, sport en kwalitatief onderwijs en om hiervoor de creativiteit en bestaande kaders aan te spreken. We vragen dat de scheidingslijn voor het invoeren van maatregelen niet verschuift van 12 jaar naar 10 jaar, of nog verder," klinkt het bij kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens en Inge Geerardyn, coördinator van de Vlaamse Jeugdraad. Volgens beide organisaties zijn er aan een mogelijke uitbreiding van de mondmaskerplicht verschillende risico's verbonden: het opwekken van bijkomende angst en stress, een minder goede communicatie op school en in de publieke ruimte, de kans dat de kinderen de mondmaskers niet correct zullen dragen en de mogelijke impact op het mentaal welbevinden. Beide instanties verwijzen ook nog naar recent onderzoek van Sciensano waaruit blijkt dat leerkrachten slechts in beperkte mate besmet werden door hun leerlingen. Tevens willen ze dat de vrijetijdsactiviteiten voor deze leeftijdsgroep niet aan banden worden gelegd, omdat er uit de eerste lockdown geleerd werd dat dat gevoelens van verveling en eenzaamheid in de hand werkte. Wel maken het Kinderrechtencommisariaat en de Vlaamse Jeugdraad een opening voor enkele uitzonderingen. Zoals lokale uitbraken, waarbij een "tijdelijke" mondmaskerplicht kan gelden of het "vrijwillig" dragen van mondmaskers bij kinderen die dit echt wensen. "Maar neem zulke zware maatregelen enkel als dit strikt noodzakelijk is om de veiligheid te garanderen en blijf creatief op zoek gaan naar alternatieven", luidt de boodschap. (Belga)

Moet de mondmaskerplicht in het onderwijs verlaagd worden naar 10 jaar: dat is wat er morgen op tafel ligt bij de Risk Assessment Group. Als het van het de Vlaamse Jeugdraad en het Kinderrechtencommisariaat afhangt, wordt de maatregel niet uitgebreid naar 10-jarigen. "We vragen om kinderen zoveel mogelijk toegang te blijven geven tot spel, speelruimte, vrijetijdsaanbod, sport en kwalitatief onderwijs en om hiervoor de creativiteit en bestaande kaders aan te spreken. We vragen dat de scheidingslijn voor het invoeren van maatregelen niet verschuift van 12 jaar naar 10 jaar, of nog verder," klinkt het bij kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens en Inge Geerardyn, coördinator van de Vlaamse Jeugdraad. Volgens beide organisaties zijn er aan een mogelijke uitbreiding van de mondmaskerplicht verschillende risico's verbonden: het opwekken van bijkomende angst en stress, een minder goede communicatie op school en in de publieke ruimte, de kans dat de kinderen de mondmaskers niet correct zullen dragen en de mogelijke impact op het mentaal welbevinden. Beide instanties verwijzen ook nog naar recent onderzoek van Sciensano waaruit blijkt dat leerkrachten slechts in beperkte mate besmet werden door hun leerlingen. Tevens willen ze dat de vrijetijdsactiviteiten voor deze leeftijdsgroep niet aan banden worden gelegd, omdat er uit de eerste lockdown geleerd werd dat dat gevoelens van verveling en eenzaamheid in de hand werkte. Wel maken het Kinderrechtencommisariaat en de Vlaamse Jeugdraad een opening voor enkele uitzonderingen. Zoals lokale uitbraken, waarbij een "tijdelijke" mondmaskerplicht kan gelden of het "vrijwillig" dragen van mondmaskers bij kinderen die dit echt wensen. "Maar neem zulke zware maatregelen enkel als dit strikt noodzakelijk is om de veiligheid te garanderen en blijf creatief op zoek gaan naar alternatieven", luidt de boodschap. (Belga)