Om de combinatie tussen werk en gezin te vergemakkelijken, organiseert de Vlaamse overheid kinderopvang voor het eigen personeel. Kinderen tussen 3 en 14 jaar oud kunnen tijdens de schoolvakanties terecht in de gebouwen van de Vlaamse overheid. Uit cijfers blijkt dat steeds meer Vlaamse ambtenaren ook gebruik hebben gemaakt van het aanbod. Zo steeg het aantal kinderen van 1.014 in 2008 tot 1.510 in 2012 (cijfer tot en met de zomervakantie). Maar door de toenemende vraag botst het opvangsysteem op een aantal praktische problemen. Zo is er onvoldoende buitenspeelruimte en is ook de pedagogische omkadering beperkt. Daarom werd na een kosten-batenanalyse beslist om de opvang vanaf 2013 uit te besteden aan externe partners. In Gent en Brugge zal de opvang vanaf 2013 georganiseerd worden door de vzw Free-Time, in Antwerpen, Brussel, Leuven en Hasselt door de vzw Top-Vakantie. Personeelsleden betalen vanaf volgend jaar 7 euro voor een dag kinderopvang. "Dit bedrag is voor kinderen tot en met 11 jaar fiscaal aftrekbaar, waardoor de ouders quasi de helft van het bedrag kunnen terugkrijgen", legt Goedele Vermeiren uit. (MVL)

Om de combinatie tussen werk en gezin te vergemakkelijken, organiseert de Vlaamse overheid kinderopvang voor het eigen personeel. Kinderen tussen 3 en 14 jaar oud kunnen tijdens de schoolvakanties terecht in de gebouwen van de Vlaamse overheid. Uit cijfers blijkt dat steeds meer Vlaamse ambtenaren ook gebruik hebben gemaakt van het aanbod. Zo steeg het aantal kinderen van 1.014 in 2008 tot 1.510 in 2012 (cijfer tot en met de zomervakantie). Maar door de toenemende vraag botst het opvangsysteem op een aantal praktische problemen. Zo is er onvoldoende buitenspeelruimte en is ook de pedagogische omkadering beperkt. Daarom werd na een kosten-batenanalyse beslist om de opvang vanaf 2013 uit te besteden aan externe partners. In Gent en Brugge zal de opvang vanaf 2013 georganiseerd worden door de vzw Free-Time, in Antwerpen, Brussel, Leuven en Hasselt door de vzw Top-Vakantie. Personeelsleden betalen vanaf volgend jaar 7 euro voor een dag kinderopvang. "Dit bedrag is voor kinderen tot en met 11 jaar fiscaal aftrekbaar, waardoor de ouders quasi de helft van het bedrag kunnen terugkrijgen", legt Goedele Vermeiren uit. (MVL)