De Gentse professor Michel Vandenbroeck maakte zich zorgen over enkele evoluties in de kinderopvang. Zo vreest hij dat de regering de belofte om tegen 2020 kinderopvang voor iedereen te realiseren niet zal halen. Volgens Vandenbroeck is in de prognoses onvoldoende rekening gehouden met de terugval in de informele kinderopvang en de sterke uitstroom van het aantal onthaalouders.

Minister Vandeurzen erkent in De Ochtend op Radio 1 dat er nog een weg af te leggen is om de doelstelling voor 2020 te halen, maar plaatst kanttekeningen bij die opmerkingen. Zo wordt het verlies aan capaciteit bij de onthaalouders volgens hem gecompenseerd door de toename bij de groepsopvang (de vroegere crèches). "Het is juist dat het aantal onthaalouders daalt. Maar de groepsopvang stijgt ook enorm. De totaalbalans is niet negatief", zegt hij.

Vandeurzen verwijst naar berekeningen van Kind & Gezin waaruit blijkt dat er nog 17.500 plaatsen zouden moeten bijkomen om de doelstelling voor 2020 te halen. Dat is veel, maar niet onmogelijk, meent Vandeurzen. "In de vorige legislatuur hebben we zo'n 20.000 plaatsen gecreëerd".

'Geen plan, geen perspectief' (Freya Van den Bossche)

Vlaams parlementslid Freya Van den Bossche (SP.A) verwijt Vandeurzen dat de regering geen plan en geen perspectief biedt. Maar volgens Vandeurzen wordt er, net als in de vorige legislatuur, jaar na jaar gekeken wat de noden zijn in de sector op het vlak van leefbaarheid, betaalbaarheid en capaciteit. "In 2015 is recurrent 20 miljoen euro ingeschreven om de situatie te verbeteren. Daarvan gaat een deel, ongeveer 7 miljoen, naar de invoering van de cao. Daarnaast maken we keuzes voor de initiatieven die werken met vrij tarief, de initiatieven die inkomensgerelateerd werken, enz..."

Professor Vandenbroeck toonde zich ook bezorgd over het hoge aantal kinderen per kinderbegeleider in Vlaanderen, met name 8 of 9 kinderen per begeleider. Doorgaans ligt de verhouding op 1 begeleider per 4 tot 6 kinderen. Minister Vandeurzen erkent dat de norm misschien niet ideaal is, maar dat de ratio is vastgelegd omwille van "budgettaire afwegingen". Hij voegt er wel aan toe dat opvanginiatieven gestimuleerd worden om de ratio iets lager te brengen. (Belga/TE)

De Gentse professor Michel Vandenbroeck maakte zich zorgen over enkele evoluties in de kinderopvang. Zo vreest hij dat de regering de belofte om tegen 2020 kinderopvang voor iedereen te realiseren niet zal halen. Volgens Vandenbroeck is in de prognoses onvoldoende rekening gehouden met de terugval in de informele kinderopvang en de sterke uitstroom van het aantal onthaalouders. Minister Vandeurzen erkent in De Ochtend op Radio 1 dat er nog een weg af te leggen is om de doelstelling voor 2020 te halen, maar plaatst kanttekeningen bij die opmerkingen. Zo wordt het verlies aan capaciteit bij de onthaalouders volgens hem gecompenseerd door de toename bij de groepsopvang (de vroegere crèches). "Het is juist dat het aantal onthaalouders daalt. Maar de groepsopvang stijgt ook enorm. De totaalbalans is niet negatief", zegt hij. Vandeurzen verwijst naar berekeningen van Kind & Gezin waaruit blijkt dat er nog 17.500 plaatsen zouden moeten bijkomen om de doelstelling voor 2020 te halen. Dat is veel, maar niet onmogelijk, meent Vandeurzen. "In de vorige legislatuur hebben we zo'n 20.000 plaatsen gecreëerd". Vlaams parlementslid Freya Van den Bossche (SP.A) verwijt Vandeurzen dat de regering geen plan en geen perspectief biedt. Maar volgens Vandeurzen wordt er, net als in de vorige legislatuur, jaar na jaar gekeken wat de noden zijn in de sector op het vlak van leefbaarheid, betaalbaarheid en capaciteit. "In 2015 is recurrent 20 miljoen euro ingeschreven om de situatie te verbeteren. Daarvan gaat een deel, ongeveer 7 miljoen, naar de invoering van de cao. Daarnaast maken we keuzes voor de initiatieven die werken met vrij tarief, de initiatieven die inkomensgerelateerd werken, enz..." Professor Vandenbroeck toonde zich ook bezorgd over het hoge aantal kinderen per kinderbegeleider in Vlaanderen, met name 8 of 9 kinderen per begeleider. Doorgaans ligt de verhouding op 1 begeleider per 4 tot 6 kinderen. Minister Vandeurzen erkent dat de norm misschien niet ideaal is, maar dat de ratio is vastgelegd omwille van "budgettaire afwegingen". Hij voegt er wel aan toe dat opvanginiatieven gestimuleerd worden om de ratio iets lager te brengen. (Belga/TE)