Momenteel zegt de regelgeving dat er maximaal evenveel kinderen tegelijk aanwezig mogen zijn in de opvang van baby's en peuters als het aantal plaatsen waarvoor de opvanglocatie een vergunning heeft. "Dit stelt initiatiefnemers en ouders vaak voor problemen", zegt Katrien Schryvers (CD&V), hoofdindiener van het voorstel van decreet. "Organisatoren kunnen zo moeilijk een optimale bezetting realiseren, want sommige dagen is er meer vraag dan andere. Met ons voorstel van decreet willen we meer flexibiliteit geven, zowel aan organisatoren als aan ouders." Concreet zal het in de toekomst voor organisatoren van gezinsopvang en groepsopvang toegestaan zijn om op bepaalde dagen en momenten tot twintig procent méér kinderen op te vangen dan dat er vergunde plaatsen zijn. "Dat betekent dat een organisator met een vergunning voor 20 opvangplaatsen op dagbasis maximaal 24 kindjes zou mogen opvangen", zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Koen Daniëls (N-VA). "Op jaarbasis mag het gemiddeld aantal aanwezige kindjes echter niet meer dan 20 zijn, maar op dagbasis kan het dus wel hoger zijn. De maximale leefgroepgrootte van achttien kinderen blijft behouden alsook het maximum aantal kindjes per aanwezige kinderbegeleider." Ook de gezinsopvang, beter bekend als de onthaalouders, zal dezelfde mogelijkheid krijgen, voor zover het maximum van acht tegelijk aanwezige kindjes niet wordt overschreden. "Door op jaarbasis de bezetting van de opvangplaatsen te bekijken en niet langer op dagbasis, kan de nodige flexibiliteit geboden worden, zowel voor de ouders als voor de opvangplaatsen." (Belga)

Momenteel zegt de regelgeving dat er maximaal evenveel kinderen tegelijk aanwezig mogen zijn in de opvang van baby's en peuters als het aantal plaatsen waarvoor de opvanglocatie een vergunning heeft. "Dit stelt initiatiefnemers en ouders vaak voor problemen", zegt Katrien Schryvers (CD&V), hoofdindiener van het voorstel van decreet. "Organisatoren kunnen zo moeilijk een optimale bezetting realiseren, want sommige dagen is er meer vraag dan andere. Met ons voorstel van decreet willen we meer flexibiliteit geven, zowel aan organisatoren als aan ouders." Concreet zal het in de toekomst voor organisatoren van gezinsopvang en groepsopvang toegestaan zijn om op bepaalde dagen en momenten tot twintig procent méér kinderen op te vangen dan dat er vergunde plaatsen zijn. "Dat betekent dat een organisator met een vergunning voor 20 opvangplaatsen op dagbasis maximaal 24 kindjes zou mogen opvangen", zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Koen Daniëls (N-VA). "Op jaarbasis mag het gemiddeld aantal aanwezige kindjes echter niet meer dan 20 zijn, maar op dagbasis kan het dus wel hoger zijn. De maximale leefgroepgrootte van achttien kinderen blijft behouden alsook het maximum aantal kindjes per aanwezige kinderbegeleider." Ook de gezinsopvang, beter bekend als de onthaalouders, zal dezelfde mogelijkheid krijgen, voor zover het maximum van acht tegelijk aanwezige kindjes niet wordt overschreden. "Door op jaarbasis de bezetting van de opvangplaatsen te bekijken en niet langer op dagbasis, kan de nodige flexibiliteit geboden worden, zowel voor de ouders als voor de opvangplaatsen." (Belga)