Van 101 kinderen tussen 3 en 15 jaar werd een haarstaal van 3 centimeter afgeknipt. Omdat haar een goed "geheugen" heeft, is analyse ervan een goede manier om herhaaldelijke, dus chronische, blootstelling van bepaalde stoffen na te gaan. De populatie lijkt klein, maar omdat het een representatieve groep is, mag worden aangenomen dat de resultaten voor alle Belgische kinderen gelden, stelt Test Aankoop. Eerdere onderzoeken wezen bovendien op dezelfde resultaten. Uit de analyse bleek dat alle kinderen besmet waren met een of meerdere chemische stoffen, ook polluenten genoemd. Slechts bij drie kinderen werd maar één polluent aangetroffen. Bij een derde van de kinderen werden meer dan zeven polluenten gevonden, wat wijst op een verhoogde chronische toxiciteit. Veertig procent van de kinderen had vier tot zes stoffen in het haar, en 29 procent één tot drie. Voor de laatste twee groepen betekent dat dat er respectievelijk een gemiddelde of beperkte chronische toxiciteit is. Opvallend: bij de helft van de kinderen werden substanties aangetroffen die eigenlijk verboden zijn door Europese wetgeving. Of de blootstelling ook risico's voor de gezondheid inhoudt, is moeilijk te zeggen. Van bepaalde stoffen is al langer geweten dat ze bijvoorbeeld kankerverwekkend zijn of irritaties of andere nadelige effecten veroorzaken. Het 'cocktaileffect', het effect dat de mix van blootstelling aan de polluenten teweegbrengt, is echter nog onvoldoende onderzocht om sluitende conclusies te trekken. (Belga)

Van 101 kinderen tussen 3 en 15 jaar werd een haarstaal van 3 centimeter afgeknipt. Omdat haar een goed "geheugen" heeft, is analyse ervan een goede manier om herhaaldelijke, dus chronische, blootstelling van bepaalde stoffen na te gaan. De populatie lijkt klein, maar omdat het een representatieve groep is, mag worden aangenomen dat de resultaten voor alle Belgische kinderen gelden, stelt Test Aankoop. Eerdere onderzoeken wezen bovendien op dezelfde resultaten. Uit de analyse bleek dat alle kinderen besmet waren met een of meerdere chemische stoffen, ook polluenten genoemd. Slechts bij drie kinderen werd maar één polluent aangetroffen. Bij een derde van de kinderen werden meer dan zeven polluenten gevonden, wat wijst op een verhoogde chronische toxiciteit. Veertig procent van de kinderen had vier tot zes stoffen in het haar, en 29 procent één tot drie. Voor de laatste twee groepen betekent dat dat er respectievelijk een gemiddelde of beperkte chronische toxiciteit is. Opvallend: bij de helft van de kinderen werden substanties aangetroffen die eigenlijk verboden zijn door Europese wetgeving. Of de blootstelling ook risico's voor de gezondheid inhoudt, is moeilijk te zeggen. Van bepaalde stoffen is al langer geweten dat ze bijvoorbeeld kankerverwekkend zijn of irritaties of andere nadelige effecten veroorzaken. Het 'cocktaileffect', het effect dat de mix van blootstelling aan de polluenten teweegbrengt, is echter nog onvoldoende onderzocht om sluitende conclusies te trekken. (Belga)