Ook kinderen die al een broer of zus op dezelfde school hebben, mogen tijdens de voorrangsperiode worden aangemeld. Tijdens de gewone aanmeldingsperiode worden de overblijvende beschikbare plaatsen van elke school verdeeld op basis van verschillende criteria. Er wordt geen rekening gehouden met het tijdstip van de aanmelding, wel met de voorkeur van de ouders. Die kunnen een voorkeurslijst van scholen opgeven, bij de eerste drie daarvan krijgen ze een extra kans op toewijzing. Naast de school van voorkeur telt ook de afstand tot de woonst of de werkplaats van de ouder(s) mee, evenals het al dan niet "indicatorleerling" zijn. Dat laatste houdt in dat scholen zelf kunnen aangeven of ze een aantal plaatsen willen voorbehouden aan kinderen van gezinnen die bijvoorbeeld een schooltoelage krijgen, of daarentegen net aan "niet-indicatorleerlingen". Elk Antwerps kind geboren in 2007 of 2011 krijgt binnenkort een informatiepakket toegestuurd over de aanmeldingsperiode en de daaropvolgende eigenlijke inschrijfperiode. (KAV)

Ook kinderen die al een broer of zus op dezelfde school hebben, mogen tijdens de voorrangsperiode worden aangemeld. Tijdens de gewone aanmeldingsperiode worden de overblijvende beschikbare plaatsen van elke school verdeeld op basis van verschillende criteria. Er wordt geen rekening gehouden met het tijdstip van de aanmelding, wel met de voorkeur van de ouders. Die kunnen een voorkeurslijst van scholen opgeven, bij de eerste drie daarvan krijgen ze een extra kans op toewijzing. Naast de school van voorkeur telt ook de afstand tot de woonst of de werkplaats van de ouder(s) mee, evenals het al dan niet "indicatorleerling" zijn. Dat laatste houdt in dat scholen zelf kunnen aangeven of ze een aantal plaatsen willen voorbehouden aan kinderen van gezinnen die bijvoorbeeld een schooltoelage krijgen, of daarentegen net aan "niet-indicatorleerlingen". Elk Antwerps kind geboren in 2007 of 2011 krijgt binnenkort een informatiepakket toegestuurd over de aanmeldingsperiode en de daaropvolgende eigenlijke inschrijfperiode. (KAV)