Het jaarverslag 2010-2011 toont dat het beleid op sommige vlakken vooruit gaat. Maar er is nog veel werk. Migratie, scheiding en hulpverlening zorgen steeds vaker voor "heen-en-weerkinderen". Dat heeft belangrijke gevolgen voor hun rechten en welzijn. "Kinderen zijn te vaak een speelbal door een beleid dat tekortschiet of door volwassenen die te weinig het belang van kinderen voor ogen houden", zegt kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen. In 2010-2011 klaagden 1.077 individuele melders onrecht aan tegenover kinderen en jongeren. Ouders en familieleden kloppen het vaakst aan bij de ombudsdienst van het Kinderrechtencommissariaat (503). Een derde van meldingen komen van kinderen en jongeren zelf. Verder komen er vooral meldingen van praktijkwerkers zoals hulpverleners, onderwijsmensen en verontruste burgers. Het Kinderrechtencommissariaat, waarvan de toekomst de voorbije weken in vraag werd gesteld, wil de focus verscherpen. "We zetten ons voortaan maximaal in op detecteren, signaleren en adviseren om de maatschappelijke en juridische positie van kinderen en jongeren in Vlaanderen te versterken", aldus Vanobbergen. Het Kinderrechtencommissariaat, opgericht door het Vlaams Parlement, ziet toe op de naleving en verdere toepassing van het kinderrechtenverdrag. (JDE)

Het jaarverslag 2010-2011 toont dat het beleid op sommige vlakken vooruit gaat. Maar er is nog veel werk. Migratie, scheiding en hulpverlening zorgen steeds vaker voor "heen-en-weerkinderen". Dat heeft belangrijke gevolgen voor hun rechten en welzijn. "Kinderen zijn te vaak een speelbal door een beleid dat tekortschiet of door volwassenen die te weinig het belang van kinderen voor ogen houden", zegt kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen. In 2010-2011 klaagden 1.077 individuele melders onrecht aan tegenover kinderen en jongeren. Ouders en familieleden kloppen het vaakst aan bij de ombudsdienst van het Kinderrechtencommissariaat (503). Een derde van meldingen komen van kinderen en jongeren zelf. Verder komen er vooral meldingen van praktijkwerkers zoals hulpverleners, onderwijsmensen en verontruste burgers. Het Kinderrechtencommissariaat, waarvan de toekomst de voorbije weken in vraag werd gesteld, wil de focus verscherpen. "We zetten ons voortaan maximaal in op detecteren, signaleren en adviseren om de maatschappelijke en juridische positie van kinderen en jongeren in Vlaanderen te versterken", aldus Vanobbergen. Het Kinderrechtencommissariaat, opgericht door het Vlaams Parlement, ziet toe op de naleving en verdere toepassing van het kinderrechtenverdrag. (JDE)