Er zijn zes ernstige schendingen van kinderrechten, waar de Verenigde Naties donderdag in Brussel aandacht voor vragen: de rekrutering van kindsoldaten, het vermoorden en verminken van kinderen, verkrachting en anderen vormen van seksueel geweld, ontvoering van kinderen, aanvallen op scholen en ziekenhuizen en het ontzeggen van humanitaire hulp. De eerste grote schending waar de VN op wijst zijn de kindsoldaten. Virginia Gamba: "We gaan nooit weten hoeveel kindsoldaten er precies zijn. Wij schatten dat we maar rapporten hebben van 10 à 13 procent van het totale aantal kindsoldaten en jaarlijks komen we aan 10.000 à 12.000 kindsoldaten, maar dat cijfers ligt dus tien keer hoger." Deze kinderen zijn slachtoffers volgens Virginia Gamba, maar dat geldt zeker ook voor de kinderen van Syriëstrijders die nog steeds in vluchtelingenkampen in Irak en Syrië verblijven. "Het is heel heel triest om duizenden kinderen van IS-strijders in kampen te zien. Geen zorg dragen voor die kinderen is verkeerd. Zij moeten kunnen terugkeren en opgenomen worden in de maatschappij waar zij of hun ouders vandaan komen en zeker als het om jonge kinderen gaat, moeten hun moeders mee kunnen terugkeren. We moeten altijd proberen om moeder en kind bij elkaar te houden. Natuurlijk, als die moeder een misdaad begaan heeft, moet ze berecht worden, maar daar mag het kind niet de dupe van zijn." (Belga)

Er zijn zes ernstige schendingen van kinderrechten, waar de Verenigde Naties donderdag in Brussel aandacht voor vragen: de rekrutering van kindsoldaten, het vermoorden en verminken van kinderen, verkrachting en anderen vormen van seksueel geweld, ontvoering van kinderen, aanvallen op scholen en ziekenhuizen en het ontzeggen van humanitaire hulp. De eerste grote schending waar de VN op wijst zijn de kindsoldaten. Virginia Gamba: "We gaan nooit weten hoeveel kindsoldaten er precies zijn. Wij schatten dat we maar rapporten hebben van 10 à 13 procent van het totale aantal kindsoldaten en jaarlijks komen we aan 10.000 à 12.000 kindsoldaten, maar dat cijfers ligt dus tien keer hoger." Deze kinderen zijn slachtoffers volgens Virginia Gamba, maar dat geldt zeker ook voor de kinderen van Syriëstrijders die nog steeds in vluchtelingenkampen in Irak en Syrië verblijven. "Het is heel heel triest om duizenden kinderen van IS-strijders in kampen te zien. Geen zorg dragen voor die kinderen is verkeerd. Zij moeten kunnen terugkeren en opgenomen worden in de maatschappij waar zij of hun ouders vandaan komen en zeker als het om jonge kinderen gaat, moeten hun moeders mee kunnen terugkeren. We moeten altijd proberen om moeder en kind bij elkaar te houden. Natuurlijk, als die moeder een misdaad begaan heeft, moet ze berecht worden, maar daar mag het kind niet de dupe van zijn." (Belga)