Schauvliege reageert op het vonnis van een vrederechter in Asse, die een klacht van buurtbewoners over geluidsoverlast van spelende kinderen had verworpen. De minister wijst erop dat het vonnis steunt op het burgerlijk wetboek. "Het heeft geen toegevoegde waarde vanuit mijn bevoegdheid voor Leefmilieu juridisch in te grijpen want kinderdagverblijven zijn in onze ogen geen hinderlijke inrichting", zegt Schauvliege. De Vlaamse milieuregelgeving bevat geluidsvoorwaarden, maar enkel voor inrichtingen die opgesomd staan in een bijlage. Ze zijn ofwel vergunningsplichtig, ofwel meldingsplichtig, legt de minister uit. Speelpleinen, scholen en kinderdagverblijven staan niet in deze bijlage. Bijgevolg zijn de geluidsnormen van Vlarem niet op die activiteiten van toepassing en dus ook niet op het geluid van spelende kinderen. "Een uitzondering in Vlarem is dus niet nodig en zelfs niet wenselijk", aldus Schauvliege. "Kinderen hebben het recht om te spelen en lawaai te maken en mogen niet door milieuregels worden beperkt", luidt het. "Wij kiezen ervoor kinderdagverblijven niet op te nemen in Vlarem. Dat zou immers als argument kunnen worden aangegrepen om te beweren dat het er impliciet toch onder valt, wat we absoluut willen vermijden. Het zou leiden tot een waterval aan procedures". (KAV)

Schauvliege reageert op het vonnis van een vrederechter in Asse, die een klacht van buurtbewoners over geluidsoverlast van spelende kinderen had verworpen. De minister wijst erop dat het vonnis steunt op het burgerlijk wetboek. "Het heeft geen toegevoegde waarde vanuit mijn bevoegdheid voor Leefmilieu juridisch in te grijpen want kinderdagverblijven zijn in onze ogen geen hinderlijke inrichting", zegt Schauvliege. De Vlaamse milieuregelgeving bevat geluidsvoorwaarden, maar enkel voor inrichtingen die opgesomd staan in een bijlage. Ze zijn ofwel vergunningsplichtig, ofwel meldingsplichtig, legt de minister uit. Speelpleinen, scholen en kinderdagverblijven staan niet in deze bijlage. Bijgevolg zijn de geluidsnormen van Vlarem niet op die activiteiten van toepassing en dus ook niet op het geluid van spelende kinderen. "Een uitzondering in Vlarem is dus niet nodig en zelfs niet wenselijk", aldus Schauvliege. "Kinderen hebben het recht om te spelen en lawaai te maken en mogen niet door milieuregels worden beperkt", luidt het. "Wij kiezen ervoor kinderdagverblijven niet op te nemen in Vlarem. Dat zou immers als argument kunnen worden aangegrepen om te beweren dat het er impliciet toch onder valt, wat we absoluut willen vermijden. Het zou leiden tot een waterval aan procedures". (KAV)