Zoals bekend heeft de Brusselse regering tot op vandaag nog geen consensus gevonden over de verdeelsleutel die in Brussel zal worden toegepast na de overdracht van bevoegdheid kinderbijslag naar de deelstaten. Dat moet nog voor het einde van het decennium gebeuren. Maar de Brusselse regering lijkt het wel eens over de manier van uitbetaling van het kindergeld. Vandaag staan in totaal 12 federale kinderbijslagkassen in voor de uitbetaling van de uitkering, één openbare kas en elf private kassen die met het oog op rationalisering zich aan het organiseren en verenigen zijn. De Brusselse regering - als Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie bevoegd voor bicommunautaire thema's zoals de kinderbijslag of het daklozenbeleid - wil het federale systeem van uitbetaling overnemen maar het aantal kassen beperken. De Brusselse openbare kas zal de verplichtingen van de federale openbare kinderbijslagkas overnemen. Na overleg met de kassen en de deelstaten is overeengekomen dat er een 'bevriezingsperiode' zal gelden - de kinderbijslagkas is gebonden aan de werkgever, waardoor je van kas kan veranderen als je van werkgever verandert - voor de overdracht van de bevoegdheid van federaal naar gewest om het beheer van de dossiers te stabiliseren. De Brusselse regering wil die maatregel verlengen tot twee jaar na de overdracht om de continuïteit in de uitbetaling te garanderen. Midden 2018 moeten de voorwaarden vastliggen waaraan de Brusselse kinderbijslagkassen moeten voldoen. De beperking van het aantal privékassen zal per ordonnantie worden vastgelegd. (Belga)

Zoals bekend heeft de Brusselse regering tot op vandaag nog geen consensus gevonden over de verdeelsleutel die in Brussel zal worden toegepast na de overdracht van bevoegdheid kinderbijslag naar de deelstaten. Dat moet nog voor het einde van het decennium gebeuren. Maar de Brusselse regering lijkt het wel eens over de manier van uitbetaling van het kindergeld. Vandaag staan in totaal 12 federale kinderbijslagkassen in voor de uitbetaling van de uitkering, één openbare kas en elf private kassen die met het oog op rationalisering zich aan het organiseren en verenigen zijn. De Brusselse regering - als Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie bevoegd voor bicommunautaire thema's zoals de kinderbijslag of het daklozenbeleid - wil het federale systeem van uitbetaling overnemen maar het aantal kassen beperken. De Brusselse openbare kas zal de verplichtingen van de federale openbare kinderbijslagkas overnemen. Na overleg met de kassen en de deelstaten is overeengekomen dat er een 'bevriezingsperiode' zal gelden - de kinderbijslagkas is gebonden aan de werkgever, waardoor je van kas kan veranderen als je van werkgever verandert - voor de overdracht van de bevoegdheid van federaal naar gewest om het beheer van de dossiers te stabiliseren. De Brusselse regering wil die maatregel verlengen tot twee jaar na de overdracht om de continuïteit in de uitbetaling te garanderen. Midden 2018 moeten de voorwaarden vastliggen waaraan de Brusselse kinderbijslagkassen moeten voldoen. De beperking van het aantal privékassen zal per ordonnantie worden vastgelegd. (Belga)